Duurzaamheid Beens Groep en Duurzaamheid

Beens Groep is al 60 jaar actief in de waterbouw. Onderwerpen als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en Duurzaamheid staan hoog op de agenda. We omarmen het initiatief om zo duurzaam mogelijk te produceren, zuinig om te gaan met grondstoffen en energie en daarnaast altijd te zoeken naar de meest duurzame oplossing en uiteindelijk op deze manier het CO2-verbruik te reduceren.

Bijdragen aan de economische vooruitgang met oog voor beperking van de inzet van hulpstoffen en energie past hierbij. Als hulpmiddel voor het invoeren van energiebesparende maatregelen en vermindering van de directie en indirecte CO2-productie is gekozen voor de CO2-prestatieladder. Energie-efficiënt werken op de projecten en de eigen werkplaats en kantoor zal worden ingevuld met concrete acties, het inspelen op branche-initiatieven en het uitdragen van algemene beleidsmaatregelen.

Beens Groep was voorheen lid van de Green Duurzaam GWW 2.0. Deze is echter per 2021 beëindigd en overgegaan in het Manifest Duurzaam GWW 2030. Hierin worden partijen in de GWW-sector geholpen om de complexe landelijke en regionale afspraken en akkoord over duurzaamheid handen en voeten te geven. Denk hierbij aan het Klimaatakkoord, maar ook aan Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). De Aanpak Duurzaam GWW is hierbij leidend en wordt ook door Beens Groep toegepast. Beens Groep committeert zich daarmee aan het Manifest Duurzaam GWW 2030.

In 2024 zijn de volgende projecten met CO2 gunningvoordeel actief:

 • GoVa fase 7A
 • Baggeren havens Westerschelde
 • Verbeteren boezemkade Starnmeer

Voor deze projecten is een plan aan aanpak opgesteld waarin benoemd staat welke maatregelen genomen worden om de CO2 uitstoot op deze projecten te reduceren. In de periodieke rapportages wordt opgenomen wat de status is van de maatregelen, wat de scope 1 en 2 emissies van betreffende projecten zijn en of de maatregelen ook tot de gewenste CO2 reducties hebben geleid.

De behaalde besparingen in CO2-uitstoot

Per halfjaar wordt de CO2-uitstoot geïnventariseerd. Wilt u meer informatie over de CO2-prestatieladder of heeft u tips? Neem dan contact op met Beens Groep (038 – 385 5585) (info@beensgroep.nl)

co2-prestatieladder

 1. CO2-bewust Certificaat niveau 5 - Beens Infra Holding
 2. Kwaliteitsmanagementplan - 2024
 3. Energie Management Actieplan - 2024
 4. Energie audit verslag - 2023
 5. Communicatieplan - 2024
 6. Initiatieven
 7. Ketenanalyse optimalisatie hergebruik en afvoer van baggerspecie en grond_definitief
 8. Ketenanalyse Hergebruik beschoeiing
 9. Memo Meest Materiële Emissies scope 3
 10. Periodieke Rapportage_2018_H1
 11. Periodieke Rapportage_2018_H2
 12. Periodieke Rapportage_2019_H1
 13. Periodieke Rapportage_2019_H2
 14. Periodieke Rapportage_2020_H1
 15. Periodieke Rapportage_2020_H2
 16. Periodieke Rapportage_2021_H1
 17. Periodieke Rapportage_2021_H2
 18. Periodieke Rapportage 2022 H1
 19. Periodieke Rapportage 2022 H2
 20. Periodieke Rapportage 2023 - H1
 21. Periodieke Rapportage - 2023 - H2
arrows-right betekenisvol betrokken bekwaam eerste-kennismaking facebook gesprek linkedin mail plaats solliciteren soort-werk telefoon tweede-kennismaking whatsapp welkom-bij-de-familie