Duurzaamheid Beens Groep en Duurzaamheid

Beens Groep is al 60 jaar actief in de waterbouw. Onderwerpen als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en Duurzaamheid staan hoog op de agenda. We omarmen het initiatief om zo duurzaam mogelijk te produceren, zuinig om te gaan met grondstoffen en energie en daarnaast altijd te zoeken naar de meest duurzame oplossing en uiteindelijk op deze manier het CO2-verbruik te reduceren.

Bijdragen aan de economische vooruitgang met oog voor beperking van de inzet van hulpstoffen en energie past hierbij. Als hulpmiddel voor het invoeren van energiebesparende maatregelen en vermindering van de directie en indirecte CO2-productie is gekozen voor de CO2-prestatieladder. Energie-efficiënt werken op de projecten en de eigen werkplaats en kantoor zal worden ingevuld met concrete acties, het inspelen op branche-initiatieven en het uitdragen van algemene beleidsmaatregelen.

Op de projecten ‘GoVa fase 6c’ en ‘Oevertraject T20’ is een gunningvoordeel verkregen.

De behaalde besparingen in CO2-uitstoot

Per halfjaar wordt de CO2-uitstoot geïnventariseerd en de resultaten, trends en ontwikkelingen op deze pagina geplaatst. Hieronder treft u de meest recente documenten. Wilt u meer informatie over de CO2-prestatieladder of heeft u tips? Neem dan contact op met Beens Groep (038 – 385 5585) (info@beensgroep.nl)

 1. 3. Kwaliteitsmanagementplan_2020
 2. 3.A.1 Periodieke Rapportage 2012
 3. 3.A.1. Periodieke Rapportage halfjaar 1 2013
 4. 3.A.1. Periodieke Rapportage halfjaar 2 2013
 5. 3.A.1. Periodieke Rapportage halfjaar 2 2014
 6. 3.A.1. Periodieke Rapportage halfjaar 1 2015
 7. 3.A.1. Periodieke Rapportage halfjaar 2 2015
 8. 3.A.1. Periodieke Rapportage halfjaar 1 2016
 9. 3.A.1. Periodieke Rapportage halfjaar 1 2017
 10. 3.A.1. Periodieke Rapportage halfjaar 2 2016
 11. 3.A.1. Periodieke Rapportage halfjaar 2 2017
 12. 3.A.1. Periodieke Rapportage halfjaar 1 2018
 13. 3.A.1 Periodieke Rapportage halfjaar 2 2018
 14. 3.A.1 Periodieke Rapportage halfjaar 1 2019
 15. 3.A.1 Periodieke Rapportage halfjaar 2 2019
 16. 3.A.2 Energie audit Verslag_2020
 17. 3.B.2. Energie Management Actieplan_2020
 18. 3.C.2. Communicatieplan_2020
 19. 3.D.1. Initiatieven 2020
 20. Footprint 2012
 21. Footprint half jaar 1 2013
 22. Footprint half jaar 2 2013
 23. Footprint halfjaar 1 2014
 24. Footprint half jaar 2 2014
 25. Footprint half jaar 1 2015
 26. Footprint halfjaar 2 2015
 27. Footprint halfjaar 1 2016
 28. Footprint halfjaar 2 2016
 29. Footprint halfjaar 1 2017
 30. Footprint halfjaar 2 2017
 31. Footprint halfjaar 1 2018
 32. Footprint halfjaar 2 2018
 33. Footprint halfjaar 1 2019
 34. Footprint halfjaar 2 2019
 35. Memo meest materiële scope 3 emissies
 36. Ketenanalyse hergebruik beschoeiing
 37. Ketenanalyse mobilisatie duw- en ploegboot
 38. Rangordebepaling
 39. Certificaat CO2-prestatieladder niveau 5
arrows-right betekenisvol betrokken bekwaam facebook linkedin