Duurzaamheid Beens Groep en Duurzaamheid

Beens Groep is al 60 jaar actief in de waterbouw. Onderwerpen als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en Duurzaamheid staan hoog op de agenda. We omarmen het initiatief om zo duurzaam mogelijk te produceren, zuinig om te gaan met grondstoffen en energie en daarnaast altijd te zoeken naar de meest duurzame oplossing en uiteindelijk op deze manier het CO2-verbruik te reduceren.

Bijdragen aan de economische vooruitgang met oog voor beperking van de inzet van hulpstoffen en energie past hierbij. Als hulpmiddel voor het invoeren van energiebesparende maatregelen en vermindering van de directie en indirecte CO2-productie is gekozen voor de CO2-prestatieladder. Energie-efficiënt werken op de projecten en de eigen werkplaats en kantoor zal worden ingevuld met concrete acties, het inspelen op branche-initiatieven en het uitdragen van algemene beleidsmaatregelen.

Beens Groep is aangesloten bij het Manifest Duurzaam GWW 2030 (voorheen Green Deal Duurzaam GWW 2.0). Hierin worden partijen in de GWW-sector geholpen om de complexe landelijke en regionale afspraken en akkoorden over duurzaamheid handen en voeten te geven. Denk hierbij aan het Klimaatakkoord, maar ook aan Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). De Aanpak Duurzaam GWW is hierbij leidend. Door deze aanpak vaker én eerder in het proces toe te passen, ontstaat er een herkenbare aanpak waardoor marktpartijen eenheid zien ontstaan en opdrachtgevers van elkaar kunnen leren.

In de tweede helft van 2021 zijn de volgende projecten met CO2 gunningvoordeel actief:

 • GoVa fase 7A
 • Baggeren havens Westerschelde

Voor deze projecten is een plan aan aanpak opgesteld waarin benoemd staat welke maatregelen genomen worden om de CO2 uitstoot op deze projecten te reduceren. In de periodieke rapportages wordt opgenomen wat de status is van de maatregelen, wat de scope 1 en 2 emissies van betreffende projecten zijn en of de maatregelen ook tot de gewenste CO2 reducties hebben geleid.

De behaalde besparingen in CO2-uitstoot

Per halfjaar wordt de CO2-uitstoot geïnventariseerd. Wilt u meer informatie over de CO2-prestatieladder of heeft u tips? Neem dan contact op met Beens Groep (038 – 385 5585) (info@beensgroep.nl)

 1. Certificaat CO2-prestatieladder niveau 5
 2. Periodieke Rapportage_2021_H2
 3. 3. Kwaliteitsmanagementplan_2022
 4. 3.B.2. Energie Management Actieplan_2022
 5. 3.C.2. Communicatieplan_2022
 6. 3.D.1. Initiatieven
 7. 20190717 - Ketenanalyse Hergebruik beschoeiing_def
 8. 20210827 Ketenanalyse optimalisatie hergebruik en afvoer van baggerspecie en grond_definitief
 9. 20210816 Memo Meest Materiële Emissies scope 3
 10. Energie audit verslag_2021
 11. Periodieke Rapportage_2018_H1
 12. Periodieke Rapportage_2019_H1
 13. Periodieke Rapportage_2018_H2
 14. Periodieke Rapportage_2019_H2
 15. Periodieke Rapportage_2020_H1
 16. Periodieke Rapportage_2020_H2
 17. Periodieke Rapportage_2021_H1
arrows-right betekenisvol betrokken bekwaam eerste-kennismaking facebook gesprek linkedin mail plaats solliciteren soort-werk telefoon tweede-kennismaking whatsapp welkom-bij-de-familie