Historie 60 jaar vakmanschap op grens van land en water

Beens Groep bestaat in 2019 zestig jaar. Zes decennia die in  het teken staan van het beschermen van Nederland tegen het water, werken aan betere vaarwegen en het bedenken van slimme oplossingen in de waterbouw. Sinds de oprichting in 1959 zijn we een familiebedrijf dat gevestigd is in Genemuiden.

De onderneming is begonnen met grondwerk in de drooggemalen Zuiderzeepolders. Gaandeweg specialiseerde Beens zich in het werken op de grens van land en water. Creativiteit en vakmanschap zijn daarbij steekwoorden. Beens Groep legt havens aan, maakt kadeconstructies op industrieterreinen of in een binnenstedelijk gebied, doet bestortingswerken, plaatst aanleg- en afmeervoorzieningen, voert baggerwerk uit, maar is ook bedreven in onderhoudswerken aan vaarwegen. Heel Nederland is inmiddels het werkterrein geworden.

3e generatie
Karst Beens was 47 jaar toen hij in 1959 zijn eigen bedrijf begon. ”Vader werkte in het droogmaken en inrichten van de IJsselmeerpolders”, vertelt zijn zoon Klaas. ”Hij zat de hele week in de kost en droeg zijn spullen mee in een plunjebaal. Op een dag in 1959 had hij er genoeg van om voor een baas te werken. Na thuiskomst liet hij de zak vallen en zei dat hij maandag wat anders ging doen. Hij begon voor zichzelf met grondwerk in de polders en ik ging met hem mee”. Omdat Karst Beens zijn papieren nog moest halen werd eerst onder naam van een ander bedrijf gewerkt. Daarna werd K. Beens en Zoon opgericht. Toen ook andere zonen tot de firma toetraden werd het K. Beens en Zonen. Dat was de voorloper van Beens Groep. In het vorige decennium namen Klaas Beens en zijn zoon Karst-Jan vervolgens de aandelen van de verschillende families over. Klaas bleef tot november 2017 aan als adviseur van Beens Groep. Als zoon van Klaas Beens heeft Karst-Jan Beens het werken in het familiebedrijf met de paplepel binnen gekregen. Binnen enkele jaren nam Karst-Jan Beens alle aandelen over en sinds 2012 is hij voor honderd procent eigenaar van Beens Groep.

Visie
”Ik had een duidelijke visie op de toekomst”, zegt hij. ”Met maaien en andere zaken die we deden werd weinig verdiend. Mijn overtuiging was dat we als bedrijf moesten doen waar we goed in zijn. Ik wilde de focus van de onderneming daarom leggen op de constructieve waterbouw. Dat betekende dat we afscheid moesten nemen van materieel zoals maaiboten. Wat me nog steeds goed doet, is dat we in die periode geen afscheid hebben hoeven nemen van personeelsleden en voor degene waarvoor het noodzakelijk was, bereid was een andere taak op te nemen. Om de transformatie te doen slagen dienden twee belangrijke zaken in gang te worden gezet. Ten eerste: het uitbreiden van onze kennis van de constructieve waterbouw en ten tweede: investeren in materieel.” In die beginfase is geknokt om Beens Groep zich een positie te laten verwerven op de markt. ''Natuurlijk laat ik me goed adviseren, maar de knoop hak ik zelf door. Mijn missie is om dit familiebedrijf door te geven aan de volgende generatie. 

Oprichting Beens Dredging
Onder het motto ‘regeren is vooruitzien’ heeft Karst-Jan Beens de blik voortdurend gericht op de toekomst. Wat zijn de kansen die gepakt moeten worden om het bedrijf te laten groeien? ”Stilstand is achteruitgang. Als je werk met werk kunt maken, moet je dat doen. Een voorbeeld is de oprichting van Beens Dredging. We namen een werk aan in combinatie. Er zat veel baggerwerk bij. Op dat moment konden we het baggeren niet zelf uitvoeren. Dat was echter wel nodig om voldoende aan de klus te kunnen verdienen. Die afweging leidde tot de oprichting van een eigen baggerpoot in 2014. Sindsdien hebben we ons een positie op de nationale baggermarkt kunnen verwerven. Dat is goed voor de synergie binnen Beens Groep. Je moet mensen en materieel aan de gang houden met grote en kleinere opdrachten. De winst valt te behalen door
dingen centraal te laten doen. Zoals administratie, inkoop, onderhoud en dergelijke.”

"Met het aanbrengen van beschoeiingen in de polder is Beens groot geworden"


Partnerschap en innovaties

De winst houdt Beens Groep vooral binnen de onderneming en wordt gebruikt om te kunnen blijven investeren. Daarnaast is de eigenaar van Beens Groep scherp op innovaties: ”We zijn een innovatief bedrijf. Ontwikkelen zelf materieel zoals de twee jackup pontons die gebruikt worden voor de vervanging van de kademuren in de Utrechtse binnenstad. Dankzij die pontons met drukmachine kunnen we in dat binnenstedelijke gebied doorwerken waar anderen dat niet kunnen. We trekken er landelijk de aandacht mee.” ”De markt vraagt in toenemende mate om samenwerking”, stelt Karst-Jan Beens. ”Kennis met elkaar delen is belangrijk. Evenals partnerschap. Ik voorzie dat Beens Groep daarom steeds meer vormen van samenwerking aangaat en als constructieve waterbouwer zijn specialisme aanbiedt. Zo kun je inspringen op veranderingen in de markt. We spelen steeds meer een regierol. Neem het werk aan binnenstedelijke kademuren. Dat voeren we uit in grote steden als Utrecht, Dordrecht, Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. Daar komt overigens veel meer bij kijken dan het vervangen van een kade. Je hebt te maken met werk in een drukke stad waar het leven gewoon door moet gaan.” 


Meerwaarde
”Duurzaamheid en hergebruik van materialen worden steeds belangrijker. Ik geloof in de circulaire economie waarin het hergebruik van producten en grondstoffen voorop staat. We voeren meerdere projecten uit waarbij het hergebruik van materialen en afval centraal staat. Een uitdaging, maar ook nuttig. Het is zonde om dingen weg te gooien die nog te gebruiken zijn. Ook wordt er binnen de organisatie op CO2-reductie gestuurd. Beens Groep is niet voor niets al vijf jaar op het hoogste niveau gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder.” ”Volgens het principe meten is weten worden de interne bedrijfsprocessen in kaart gebracht. De focus ligt continu op: wat doen we en hoe kan dat beter? Is dit een project dat bij Beens Groep past? Kunnen we meerwaarde leveren? Hoe kunnen we het proces verbeteren? Op die manier reduceer je faalkosten en kun je een beter rendement genereren. We streven naar minimaal een 8 voor klanttevredenheid en een 8 voor tevredenheid van de werknemers. Door onze bedrijfsprocessen op orde te krijgen kun je die resultaten beïnvloeden.”

Geworteld
”Ik vind het belangrijk om als onderneming ook iets voor de maatschappij te betekenen. Hier in Genemuiden sponsoren we diverse activiteiten. We nemen onze rol als echt Genemuider bedrijf serieus. Nu is daar ook onze vestiging in Schagen bij gekomen. Veel medewerkers komen uit die plaatsen of uit de directe omgeving. We willen ons personeel tonen dat we een betrouwbare, stabiele werkgever zijn. Als er wat is in de huiselijke situatie, dan bieden we hulp aan. Het werk heeft niet alleen een zakelijke kant, de sociale component vind ik ook heel belangrijk. Dat was vroeger zo, dat is nog zo.” ”Daarnaast zijn we een typisch Nederlands bedrijf. Ons land heeft altijd een strijd tegen het water gevoerd. De inwoners moesten beschermd worden tegen het water. De bereikbaarheid over water heeft altijd een rol gespeeld in de ontwikkeling van Nederland. Dat Beens Groep actief is in de constructieve weg- en waterbouw en innovatief is, dus nieuwe oplossingen bedenkt en uitvoert, vervult mij met trots. We zijn al zestig jaar geworteld in dit werkveld. ”We willen een familiebedrijf blijven”, zegt Karst-Jan Beens. Ik vind het mooi dat de vierde generatie Beens reeds in het bedrijf actief is. Mijn kinderen Klaas-Jan en Johannes werken in hun vrije tijd in de werkplaats, maar ook op projecten. Net zoals mijn vader en ik zijn begonnen. ”Als familiebedrijf heb je de focus op de lange termijn, je gaat niet voor de snelle winst, maar voor continuïteit. De opdrachtgevers in ons marktgebied geef je zo ook meerwaarde en zekerheid.”


"We werken mee aan betere vaarwegen en beschermen Nederland tegen het water. Daar zijn we trots op"

arrows-right betekenisvol betrokken bekwaam eerste-kennismaking facebook gesprek linkedin mail plaats solliciteren soort-werk telefoon tweede-kennismaking whatsapp welkom-bij-de-familie