Onze analyse Oog voor de complexe omgeving

Op locatie analyseren we de werksituatie. Hoe is de bodemgesteldheid? Wordt de constructie omringt door wortels van karakteristieke bomen? Hoe zit het met de wirwar aan kabels, leidingen en rioleringen in de grond? Op welke wijze kunnen we materieel en materialen aanvoeren? We hebben er allemaal oog voor. Net als voor de aanwezigheid van monumentale panden, historische bebouwing, omwonenden en publiek.

Binnenstedelijke kademuren - Beens Groep Analyse - Beens Groep

Ons plan van aanpak We volgen het ritme van de stad

Op basis van de analyse ontwikkelen we een ontwerp voor de nieuwe kademuur en een uitvoeringsmethodiek. Op drukbezochte historische plekken zijn de vaak aanwezige monumentale panden gevoelig voor trillingen, moet geluidshinder voor omwonenden en publiek op de kades en terrassen minimaal zijn en is de werk- en opslagruimte beperkt. Ook mogen de pleziervaart en rondvaartboten geen tot weinig hinder ervaren van de werkzaamheden. Onder die uitdagende omstandigheden komt het beste in Beens Groep naar boven. Gecontroleerd, maar gedegen leveren we maatwerk dat past bij het ritme van de stad.

Binnenstedelijke kademuren - Beens Groep Analyseren, engineeren, renoveren - Beens Groep

Onze praktische uitvoering Het juiste team van specialisten

Van constructeurs tot uitvoerend personeel en van kostprijsdeskundigen tot omgevingscoördinatoren. Ze vormen slechts een dwarsdoorsnede van alle specialisten die we in huis hebben. Al tijdens de inventarisatie en het opstellen van een plan van aanpak werken ze multidisciplinair samen. En dat blijft ook tijdens de praktische uitvoering zo, zodat we geheel volgens plan de benodigde damwanden, betonschorten, verankeringen of boombunkers plaatsen. Dit doen we met specialistisch materiaal, dat we veelal in eigen huis ontwikkelen.

Praktische uitvoering - Beens Groep Damwanden, betonschorten, verankeringen - Beens Groep

Expertise Onze onderscheidende kwaliteiten

Specialist in constructieve waterbouw, baggerwerk en binnenstedelijke kademuren word je niet van de één op de andere dag. De afgelopen 65 jaar hebben we ons dat vakmanschap eigen gemaakt en van generatie op generatie overgedragen. Als waterbouwers blijven we vooruitkijken om verdedigingswerken op te werpen tegen de stijgende zee- en rivierspiegel en om met baggerwerken de waterdoorstroom te borgen.

Dat vraagt om bekwaamheid, betrokkenheid en een drive om betekenisvol werk te doen. En om met mens en materieel het verschil te maken als het gaat om veilige, bereikbare en mooie werken in, op en aan het water. Daarbij kunnen we binnen onze organisatie terugvallen op een gevarieerde vloot aan eigen materieel en op een groot aantal interne diensten zoals:

  • Proces- en projectbeheersing
  • Survey
  • Monitoring en controle
  • Tekenaars en constructeurs
  • Constructiehal
  • Materieelbeheer
Kwaliteiten - Beens Groep Specialist in constructieve waterbouw - Beens Groep
'Het materieel hebben wij speciaal ontwikkeld voor de beperkte ruimte' Peter van Oostrum, senior directievoerder Gemeente Utrecht

Onze projecten Van stadsgrachten tot zeehavens

Nederland beschermen tegen water. Daarin zijn we gespecialiseerd. Ons werk speelt zich af rond havens, vaarwegen, dijken en waterbodems. Dat zorgt ervoor dat onze waterbouwkundige constructies en baggerwerkzaamheden onlosmakelijk verbonden zijn met hun omgeving. Ieder project is uniek en vraagt om maatwerk. Wij kunnen het volledige proces om tot een optimaal eindresultaat te komen ontwerpen, organiseren en realiseren.

Samenwerkingsovereenkomst Kademakers Amsterdam (SOK) - Beens Groep

Samenwerkingsovereenkomst Kademakers Amsterdam (SOK)

Praktijkgerichte verbetering verbindt

Lees meer
Samenwerkingsovereenkomst Kademakers Amsterdam (SOK) - Beens Groep
De Entree Amsterdam - Beens Groep

De Entree Amsterdam

Een geslaagde metamorfose van het stationsplein

Lees meer
Vervangen kademuur in Ossenzijl - Beens Groep

Vervangen kademuur in Ossenzijl

Alle kennis, kunde en ervaring vanuit eigen kracht bundelen

Lees meer
Vervangen kademuur in Ossenzijl - Beens Groep
arrows-right betekenisvol betrokken bekwaam eerste-kennismaking facebook gesprek linkedin mail plaats solliciteren soort-werk telefoon tweede-kennismaking whatsapp welkom-bij-de-familie