ProjectenDe Entree Amsterdam

LOCATIE
Centraal Station Amsterdam

OPDRACHTGEVER
Max Bögl Nederland - Gemeente Amsterdam

DOELSTELLING VAN HET PROJECT
Realisatie van een fietskelder onder de waterspiegel voor 7.000 fietsen. Als partner van Max Bögl Nederland is de scope van Beens Groep het realiseren van de bouwkuip, vervangen van kademuren, het creëren van tijdelijke voorzieningen (steigers) voor de rondvaartbedrijven en uitvoeren van baggerwerkzaamheden.

WAT MAAKT HET PROJECT BIJZONDER?
Werken in een complexe en dynamische omgeving met veel belanghebbende stake-holders.

De Entree: van onoverzichtelijke mierenhoop naar recreatieve oase

Wie zich de mierenhoop van verkeer en voetgangers nog herinnert, wacht bij het verlaten van Amsterdam Centraal een aangename verrassing. In zes jaar tijd heeft het stationsplein een ware metamorfose ondergaan. Het gebied is vrij van auto’s. De duizenden, vaak willekeurig neergezette, fietsen hebben een plekje onder water gekregen. Het vergrote Open Havenfront met brede kades eromheen zorgt voor een opgeruimde, recreatieve uitstraling. Geen wonder dat de ontwerpers en bouwers trots zijn op dit resultaat.

“De Entree is een knap staaltje vakwerk, opgeleverd binnen het afgesproken tijdspad.”

Henk Jan Zoer Projectmanager namens hoofdaannemer Max Bögl

Fred Groot, projectmanager bij Beens Groep en Henk Jan Zoer, projectmanager namens hoofdaannemer Max Bögl, vertellen graag hoe dit resultaat tot stand gekomen is. Plezier en trots klinken door in hun verhalen. Ook Patrick Walter, Manager Operations van rederij Stromma, kijkt tevreden terug op de oplossingsgerichte samenwerking met Beens Groep.

Zoer: “Na de gunning zijn we in maart 2017 met diverse partners, waaronder Beens Groep, begonnen met de voorbereidingen. We stonden voor een multidisciplinaire opgave in een gebied waar dagelijks ruim 300.000 voetgangers komen en gaan en zo’n 1.300 trams stoppen. Waar rederijen en hotels hun gasten met open armen willen ontvangen, ook als het plein in een bouwput verandert. Veelvuldig overleg met alle stakeholders en de gemeente Amsterdam is dan cruciaal om de opgave binnen de afgesproken tijd te realiseren.

Oog voor elkaars belangen

Vanaf dag één hebben we geïnvesteerd in het kennen en borgen van elkaars belangen. En die van alle betrokkenen in de omgeving van het project. Bijvoorbeeld toen duidelijk werd dat we voor de aanleg van het Open Havenfront met ondergrondse fietsenstalling damwanden moesten trillen. Hotels en rederijen spraken hun voorkeur uit voor hevigere, maar kortdurende overlast. Dus spraken we af dat we 4 werkdagen per week tussen 9.00 uur en 19.00 uur geluidsintensieve werkzaamheden mochten uitvoeren, met de vrijdag als terugvalscenario. Uiteindelijk hebben we maar twee keer naar de vrijdag moeten uitwijken.

Uitdagingen in plaats van problemen

De gemeente zag in het verplaatsen van de rederijen een toprisico. Met dank aan het omgevingsteam van het project en de omgevingsmanagers van de opdrachtgever, is dat risico goed getackeld. De oplossingsgerichte aanpak van Beens Groep speelde daarbij een belangrijke rol. Die aanpak was kenmerkend voor de houding van alle partners binnen het project. We zagen uitdagingen in plaats van problemen en nodigden elkaar uit om creatief en flexibel te zijn. Dat werkt alleen als één team denkt en doet, met oog voor elkaars belangen, die van opdrachtgever Amsterdam en alle belanghebbenden op en rondom de bouwplaats.”

Moderne, uniforme herinrichting

De moderne uitstraling van De Entree is kenmerkend voor de nieuwe uitstraling van het Stationseiland. De futuristisch aandoende Fietsenstalling Stationsplein biedt onder water ruimte aan 7.000 fietsen. Terwijl boven water passagiersvaartuigen afmeren en passanten langs de waterkant op bankjes genieten van de drukte op het water en het zonnetje.

Beens Groep stond aan de lat voor de natte infrastructuur. Een uitdaging die volgens Fred Groot uit 5 belangrijke stappen bestond. Stap 1 betrof het herstel van 2 delen van de historische kademuren in de Oostkom. Hierdoor konden in de 2e fase de rederijen vanuit de middelste kom, het Open Havenfront, naar tijdelijke steigers daarbuiten verhuizen. Stap 3 betrof het aanbrengen van de damwanden en het ontgraven van de bouwkuip. Zo kon Max Bögl onder het maaiveld met het betonwerk voor de fietsenstalling beginnen.

Steigers op het dak van de fietsenstalling

De fietsenstalling moest schuil gaan onder het vergrote Open Havenfront. Tijdens de detailleringsfase van het ontwerp bleek het talud aan de noordzijde van het Open Havenfront te instabiel om als waterkering te fungeren. Dus verving Beens in de 4e fase het talud door een verlaagde kade met trappen. Daarna kon het Open Havenfront afgebouwd worden, inclusief het plaatsen van fraaie houten steigers voor de passagiersvaart op het dak van de fietsenstalling.

Circulaire kade van basaltblokken

Groot: “Het instabiele talud is een mooi voorbeeld van een onverwachte uitdaging waarin je als waterbouwer expertise en flexibiliteit kunt waarmaken. Zeker als je in de ontwerpfase kunt meedenken over bijvoorbeeld duurzaam materiaalgebruik. Toen IV Infra met een aangepast ontwerp met verlaagde kademuren en trappartijen kwam, grepen wij de kans om hergebruik van basaltblokken voor te stellen. Circulair denken zit inmiddels in de genen van Beens Groep en we konden basaltblokken uit andere werken halen. Door ze op maat te knippen, realiseerden we een circulaire kade met een prachtige uitstraling.

“Binnen de voorgeschreven materialisering zagen wij kans om een circulaire kade van basaltblokken te realiseren.”

Fred Groot Projectmanager Beens Groep

Duurzame logistiek

Een andere circulaire bijdrage lag op logistiek vlak. In zo’n druk binnenstedelijk project moet alles over water aan- en afgevoerd worden. Daarin zijn wij al jaren gespecialiseerd. We hebben zelfs onze vloot erop aangepast. De grond die vrijkwam bij het graven van de bouwkuip voerden we met kleine beunbakken af. En ook al het materiaal en materieel kwam over water aan. De hele logistieke operatie werd door TNO nauwlettend gevolgd in het kader van Amsterdam Vaart! Dit is een initiatief van de Port of Amsterdam in samenwerking met de gemeente, TNO en Waternet. Vervoer van bouwlogistiek over water moet stikstofuitstoot reduceren en het aantal vervoersbewegingen in de binnenstad verminderen. De positieve onderzoeksresultaten zijn een mooie bevestiging van onze aanpak.

Mooi staaltje verkeersmanagement

Ook het drukke verkeer rondom de bouwplaats betekende een logistieke uitdaging. De bovenleidingen van de trams zaten dicht op het werk. Regelmatig moesten we bij hijswerkzaamheden de trams 3 minuten laten stoppen. Dankzij goede afspraken met GVB en de bestuurders bleek dit geen enkel probleem. Sterker nog, er is geen onvertogen woord gevallen. Een mooi staaltje verkeersmanagement in samenwerking met de omgevingsmanagers van Max Bögl en de gemeente Amsterdam.

Ook Patrick Walter, manager operations bij Stromma, heeft veel waardering voor de korte lijntjes met Beens Groep tijdens de uitvoering van het project. Als één van de grootste rederijen in Amsterdam heeft Stromma – voorheen Holland International – zo’n 50 rondvaartboten en 100 waterfietsen op diverse locaties in Amsterdam. Met de vele werkzaamheden in en langs de grachten van Amsterdam heeft het bedrijf veel contact met de gemeente Amsterdam en met betrokken aannemers. Omdat werkzaamheden nu eenmaal onvermijdelijk zijn, kun je maar beter samen op zoek gaan naar een win-win situatie.


“Oplossingsgerichtheid is een belangrijke kernwaarde die we met Beens Groep delen.”

Patrick Walter Manager Operations van rederij Stromma

Oplossingsgericht als gedeelde kernwaarde

Walter: “Met betrekking tot het project De Entree hebben we – net als alle andere rederijen - vooraf ons eisenpakket uitgebreid met de gemeente besproken. We denken graag oplossingsgericht mee, maar onze business moet natuurlijk wel door kunnen gaan. Die oplossingsgerichte kernwaarde in onze organisatie zagen we terug in de aanpak van Beens Groep. Of het nu ging om het verplaatsen van onze verkooplocatie of het verhuizen van een deel van onze vloot naar de Oostkom of de zorg voor faciliteiten als stroom. Alles werd zo snel mogelijk geregeld, met goede afspraken en creatieve oplossingen. Zo werd onze verkooplocatie van circa 50 m2 oppervlakte ‘s nachts met een hijskraan opgetild en 30 meter verplaatst, zodat we overdag gewoon weer tickets konden verkopen.

De Entree is een knap staaltje vakwerk met een mooie uitstraling. Dankzij het vergrote Open Havenfront zitten we nog dichter op de Amsterdamse binnenstad en fraaie panden als het Victoria hotel.”
Nu De Entree afgelopen maart is opgeleverd, keert Stromma het liefst volledig terug naar de nieuwe steigers in het Open Havenfront. Maar voorlopig ligt een deel van de vloot nog aan de tijdelijke steigers in de Oostkom.


Timelapse

De gemeente Amsterdam maakte een mooie timelapse waarop  goed te zien is hoe de bouwkuip tot stand is gekomen. Ondergrondse fietsenstalling from Gemeente Amsterdam on Vimeo.

Voor meer gedetailleerde projectinformatie klik hier

arrows-right betekenisvol betrokken bekwaam eerste-kennismaking facebook gesprek linkedin mail plaats solliciteren soort-werk telefoon tweede-kennismaking whatsapp welkom-bij-de-familie