ProjectenSamenwerkingsovereenkomst Kademakers Amsterdam (SOK)

In september 2023 ging alweer de zesde editie van het programma De Verbinders van start, met vier verschillende projecten waaronder de Samenwerkingsovereenkomst Kademakers Amsterdam (SOK). Onder deze samenwerkingsovereenkomst werkt de combinatie Beens – Count & Cooper sinds januari 2021 aan het herstel van kademuren in de Amsterdamse binnenstad. De overeenkomst met de gemeente heeft een looptijd van zes jaar, met een mogelijkheid tot verlenging van twee keer twee jaar. Het is een langdurig en complex project dat een woelige start kende. Er is de afgelopen 2 jaar dan ook flink geïnvesteerd in de samenwerking tussen de projectteams van opdrachtgever en opdrachtnemer. Herengracht 1.0, het eerste concrete resultaat van de intensieve samenwerking, wordt deze maand afgerond. De leerpunten uit de eerste fase bieden het verbeterteam waardevolle handvatten om binnen het programma aanbevelingen te bedenken voor Herengracht 2.0 en volgende fasen. Hamvraag: hoe kunnen we volgende deelprojecten efficiënter realiseren?

Praktijkgerichte verbetering verbindt

Directievoerder Jan Adriaanse is een van de twee sleutelspelers die namens de gemeente in het verbeterteam zit. “We moesten in het begin heel erg zoeken naar een goed doelbeeld. We keken veel te breed, het SOK Kademuren Amsterdam bestaat uit 200 kilometer te herstellen kademuren, waaraan we met drie opdrachtnemers werken. Het advies van De Verbinders was om focus aan te brengen. Dat werd dus de samenwerking in fase 1 van de Herengracht. Door het behapbaar en concreet te maken, kregen we grip op de aanpak. We zijn allemaal doeners, een zweverige benadering past niet bij ons. Nu we in teamverband de kerndoelen hebben vastgesteld, kunnen we deze in kerngetallen vastleggen. Doelstellingen moeten meetbaar zijn. Het is bovendien een tijdrovend traject, dus je moet goed afbakenen met welke verbeterdoelen je aan de slag wil,” aldus Adriaanse.

Je niet moet denken dat je alles al op de beste manier doet. Dat leidt tot tunnelvisie. Als je wilt leren van de inzichten van andere teams die voor dezelfde opgaven staan, kun je nog veel verbeteren. Met de ervaringen vanuit andere teams en onze eigen ervaringen willen we een efficiëntieslag maken. Daar profiteren zowel wij als opdrachtgever als Beens Groep van. En uiteindelijk de stad Amsterdam, waar we dit voor doen.’

Wat ik er persoonlijk uithaal? Dat je tijd moet nemen om te reflecteren op wat je doet.

Jan Adriaanse Directievoerder gemeente Amsterdam

Maarten Ottenhof vertegenwoordigt met 2 collega’s de Beens Groep in het verbeterteam. Hij waardeert de stapsgewijze aanpak van het programma. “In de afgelopen sessies heeft ons verbeterteam het kernvraagstuk – hoe realiseren we zo efficiënt mogelijk de doelstellingen van de SOK Amsterdam? – vertaalt naar een doelbeeld waar oplossingen voor nodig zijn. Die oplossingen kunnen vanuit verschillende invalshoeken komen. Zo nemen we bijvoorbeeld de contractvorm onder de loep. Nu start de samenwerking nog als de opdrachtgever het Definitief Ontwerp (DO) gereed heeft en wij als aannemer dit gaan beoordelen. Als opdrachtnemer wil je het liefst al ruim daarvoor aan tafel, zodat je knelpunten kunt signaleren. En de oplossingen vervolgens mee kunt laten nemen in het DO. Dit vraagt een bouwteamachtige samenwerking.

Ook hebben we tijdens een van de eerste sessies alle beïnvloeders van het project op een A0-poster gezet en hun onderlinge banden en belangen. Zo is een kennisweb ontstaan dat we gaan benaderen met 5 gerichte vragen over de huidige aanpak. Zo’n praktische benadering spreekt mij als doener aan.

Iedere sessie schaven we bedachte oplossingen bij. Dat doen we aan de hand van een verbeterbericht dat we met ons verbeterteam voorbereiden en tijdens de sessie delen. Daarbij zijn ook de twee promotors van ons verbeterteam betrokken. Dat zijn Anja Wanningen namens de gemeente Amsterdam en Karst-Jan Beens vanuit onze organisatie. Wij presenteren onze oplossingen en zij geven feedback, waarmee we weer een stap verder kunnen. Uiteindelijk komen we tot een gedragen verbeterplan dat we voor Herengracht 2.0 kunnen inzetten. Maar de bijvangst is wat mij betreft veel groter, we kunnen de lessons learned voor alle volgende projecten in Amsterdam doortrekken. En gebruiken voor andere locaties waar we als waterbouwer met dezelfde soort complexe opgaven aanlopen,” aldus Ottenhof.

De doener in mij wil toewerken naar praktische toepasbaarheid, het ‘simpel’ houden.

Maarten Ottenhof Projectleider Beens Groep

Programma De Verbinders

Om Nederland duurzaam, veilig, bewoonbaar en bereikbaar te houden is samenwerking tussen alle spelers in de bouw-, infra- en energiesector hoognodig. De Verbinders is hiervoor een bewezen programma. In dit programma analyseren sleutelspelers van opdrachtgevers, opdrachtnemers, ingenieursbureaus en andere relevante stakeholders aan de hand van enkele projecten, welke onderliggende krachten een soepele samenwerking in een project belemmeren of juist bevorderen. Aan de hand van een systeemgerichte verbeteraanpak komen de verbeterteams stap voor stap tot een helder doelbeeld. Om vervolgens de meest geschikte en gedragen oplossingen te vinden om het doelbeeld ook daadwerkelijk te realiseren. Het leertraject bestaat uit zes tot zeven bijeenkomsten van ongeveer een dag.


arrows-right betekenisvol betrokken bekwaam eerste-kennismaking facebook gesprek linkedin mail plaats solliciteren soort-werk telefoon tweede-kennismaking whatsapp welkom-bij-de-familie