Experts in binnenstedelijke kademuren

Het vervangen van binnenstedelijke kademuren kent vele uitdagingen. Vaak gaat het om eeuwenoude kadeconstructies die tot het culturele erfgoed behoren, net als monumentale gebouwen eromheen. Wat kom je tegen als je de oude muren weghaalt? Denk bijvoorbeeld aan monumentale bomen op de kade resten van oude funderingen in de ondergrond. Hoe ontwerp je nieuwe muren die passen in het historische beeld en tegelijkertijd de huidige belasting op kunnen nemen? Hoe voer je het werk met zo min mogelijk hinder uit? Deze binnenstedelijke uitdagingen zijn de specialisten van Beens Groep op het lijf geschreven.

Projectleider Gert Beens is nauw betrokken bij het vervangen van kademuren in het centrum van Amsterdam en vertelt: “Om het reconstructieplan goed op deze vragen af te stemmen, gaan we in de ontwerpfase al met de opdrachtgever om tafel om te adviseren over (her)gebruik van materiaal en de inzet van specifiek materieel.

Oog voor de complexe omgeving

In Amsterdam zitten we praktisch bovenop omwonenden en ondernemers en passeren dagelijks grote groepen toeristen ons werk. Dat betekent goed nadenken over hoe je de veiligheid waarborgt en zo min mogelijk hinder veroorzaakt. Hetzelfde geldt voor het voorkomen van schade aan kwetsbare panden langs de grachten. Eisen en wensen met betrekking tot bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid leveren talloze vragen op voor de inrichting van ons werkterrein, de aan- en afvoer van materiaal en materieel en de opslag ervan. Voor effectieve antwoorden op deze vragen zetten we binnen Beens Groep een multidisciplinair team van specialisten in: van constructeurs tot bouwers op de werkvloer en van kostprijsdeskundigen tot omgevingscoördinatoren.

Alles vanaf het water met maatwerk materieel

We doen alles vanaf het water en over water. We maken gebruik van onze hub in de Coenhaven om alles just in time op locatie te krijgen. Een deel van het materieel is speciaal voor dit project ontwikkeld. Het is bijvoorbeeld multifunctioneel om het aantal transportbewegingen te beperken. Met slimme oplossingen proberen we overlast zoveel mogelijk te beperken, zonder concessies te doen aan veilig werken. Daarbij maken we gebruik van de ervaring en kennis die we hebben opgedaan in eerdere deelprojecten.

Een mooi voorbeeld hiervan is het werken met een treintje van pontons langs de Herengracht. In plaats van de kademuur in delen af te breken en op te bouwen, gaan de verschillende bouwfasen via een treintje van pontons langs de gehele kade. Dit levert een forse besparing in tijd en in aan- en afvoerbewegingen van materiaal en materieel op.”

Onder de noemer SOK Kademakers, een samenwerkingsverband van drie aannemers en de gemeente Amsterdam, werkt Beens Groep sinds 2021 samen met Count & Cooper aan de vervanging van binnenstedelijke kademuren op diverse locaties in Amsterdam. Na vervanging van de kademuren van de Geldersekade en de Herengracht wordt er nu gewerkt aan de kades van de Prinsengracht.

Meer weten over lessons learned Herengracht? Lees hier alles over het project.

Meer actueel

Waar dijken en omwonenden elkaar raken, moet je maatwerk leveren!

Waar dijken en omwonenden elkaar raken, moet je maatwerk leveren!

Project dijkverzwaring Starnmeer in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)

Lees meer
DUIK OP 8 JUNI IN DE WERELD VAN BEENS TIJDENS DE DAG VAN DE BOUW

DUIK OP 8 JUNI IN DE WERELD VAN BEENS TIJDENS DE DAG VAN DE BOUW

Op zaterdag 8 juni 2024 vindt de zeventiende Dag van de Bouw plaats. Bouw- en infrabedrijven stellen op die dag met trots hun bouwplaatsen open voor het Nederlandse publiek. In samenwerking met de gemeente Utrecht en Gebr. de Leeuw B.V. neemt ook Beens Groep deel. We verwelkomen u van 10.00 tot 15.00 uur aan de Oudegracht 167 en de Kromme Nieuwegracht in Utrecht. Daar vertellen en tonen we je alles over ons herstelwerk aan de eeuwenoude Utrechtse grachten.

Lees meer
arrows-right betekenisvol betrokken bekwaam eerste-kennismaking facebook gesprek linkedin mail plaats solliciteren soort-werk telefoon tweede-kennismaking whatsapp welkom-bij-de-familie