Werkschip MS Karst draait volledig op groene waterstof

Ons werkschip MS Karst loopt, of liever gezegd vaart, sinds vorig jaar op groene waterstof. In 2023 hebben we de dieselmotoren voor de aandrijving door elektromotoren vervangen. Dat is op zich niet zo bijzonder, maar de voedingsbron van de accu’s van het schip en de bijbehorende kraan is wel uniek. Die accu’s worden namelijk gevoed vanaf ons Drijvende Waterstof Laadstation (DWL) en dat maakt de MS Karst 100% emissieloos in de hele werkcyclus.

Netcongestie

Gerben Busweiler, Hoofd Materieel bij Beens Groep en de geestelijke vader van het DWL legt graag de keuze voor groene waterstof uit: “De keuze voor voeding via een waterstof-powerpack is een toekomstgerichte oplossing voor de huidige netcongestie. Daarmee bedoel ik dat het elektriciteitsnet op veel plekken overbelast is en netstroom schaarser wordt. Bovendien zijn er nauwelijks laadpunten met groene stroom voor schepen, dus ligt een zoektocht naar alternatieve voedingsbronnen voor de hand. Voor een werkschip als de MS Karst, dat zich maar langzaam over een traject verplaatst, is groene waterstof een goed alternatief voor groene stroom.

Goed rentmeesterschap

Op dit moment is groene waterstof nog beperkt verkrijgbaar en moeten we relatief veel moeite doen om onze containers gevuld te krijgen. Toch kiezen we vanuit goed rentmeesterschap voor onze planeet bewust voor deze nog beperkt verkrijgbare en dure variant. In tegenstelling tot grijs waterstof dat met behulp van fossiele brandstoffen geproduceerd wordt, wekt men groene waterstof uitsluitend op met windmolenparken op zee of zonneparken. Zo maken we onze hele werkcyclus emissievrij.

Onderzoek naar verbruik

De MS Karst met het daaraan gekoppelde DWL worden op dit moment succesvol ingezet bij oeverreconstructies in Noord-Holland. Daarbij doen we onderzoek naar het verbruik van waterstof. We kijken hoe lang we erover doen om de door het powerpack omgezette energie te verbruiken en wat de kosten zijn per kWatt uur. Met die inzichten kunnen we meer en wellicht zwaardere waterstoflaadstations gaan bouwen, want de zwaarte van het waterstofpakket bepaalt uiteindelijk het vermogen en daarmee de inzet van het materieel.”

Meer actueel

Waar dijken en omwonenden elkaar raken, moet je maatwerk leveren!

Waar dijken en omwonenden elkaar raken, moet je maatwerk leveren!

Project dijkverzwaring Starnmeer in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)

Lees meer
DUIK OP 8 JUNI IN DE WERELD VAN BEENS TIJDENS DE DAG VAN DE BOUW

DUIK OP 8 JUNI IN DE WERELD VAN BEENS TIJDENS DE DAG VAN DE BOUW

Op zaterdag 8 juni 2024 vindt de zeventiende Dag van de Bouw plaats. Bouw- en infrabedrijven stellen op die dag met trots hun bouwplaatsen open voor het Nederlandse publiek. In samenwerking met de gemeente Utrecht en Gebr. de Leeuw B.V. neemt ook Beens Groep deel. We verwelkomen u van 10.00 tot 15.00 uur aan de Oudegracht 167 en de Kromme Nieuwegracht in Utrecht. Daar vertellen en tonen we je alles over ons herstelwerk aan de eeuwenoude Utrechtse grachten.

Lees meer
arrows-right betekenisvol betrokken bekwaam eerste-kennismaking facebook gesprek linkedin mail plaats solliciteren soort-werk telefoon tweede-kennismaking whatsapp welkom-bij-de-familie