Gecertificeerd voor niveau 3 op de Veiligheidsladder!

Dit jaar certificeerde Beens Groep zich op de Veiligheidsladder. Een ladder die volgens algemeen directeur Karst-Jan Beens de opstap naar een gezonde toekomst van de branche is: “Wie mij langer kent, weet dat het een van mijn stokpaardjes is. Dat heeft niet alleen te maken met de zorg voor onze eigen mensen.

Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Het heeft ook te maken met het imago van onze branche. Een imago van zwaar fysiek werk, lange dagen van huis en risico’s op ongelukken maakt het aantrekken van nieuw personeel er niet makkelijker op. Daarom moeten we binnen de weg- en waterbouw werken aan een goede veiligheidscultuur. Daarmee bedoel ik niet alleen een cultuur waarin fysieke veiligheid geborgd is, maar ook een sociale veiligheidscultuur. Een cultuur waarin we werken binnen de bouw aantrekkelijk maken met goede arbeidsomstandigheden. Dat doen we samen, zowel met collega’s als met onze opdrachtgevers en branchegenoten. Bij Beens Groep willen we de hele organisatie bewust maken van het belang van veiligheid. Daarom hecht ik zoveel waarde aan zo’n Veiligheidsladder!”

Henri Snijder, Bert-Jan Veldkamp en Karst-Jan Beens tonen trots het behaalde certificaat.

Het waarmaken van de veiligheidsambities is in handen van Henri Snijder, KAM-manager bij de Beens Groep. Op de vraag wat die Veiligheidsladder nou eigenlijk inhoudt, legt Snijder uit: “De SCL-organisatie, verantwoordelijk voor de Safety Culture Ladder zoals hij internationaal genoemd wordt, beoordeelt de veiligheidscultuur binnen een organisatie. Hoe gaan de medewerkers om met het begrip veiligheid?
Leeft het in alle lagen van de organisatie? Spreken mensen elkaar aan op onveilige situaties? En wordt het uitgedragen door het management? Het is dus een beoordelingsmethode om bewust veilig te handelen, met meetbare treden van 1 tot 5. Beens Groep is nu gecertificeerd voor trede 3. Trede 3 staat voor ‘berekenend’. Dat betekent dat we in onze organisatie risico’s beheersen met veiligheidsafspraken en - nog belangrijker – dat we ons daaraan houden. We spreken elkaar erop aan als het mis lijkt te gaan of als gemaakte afspraken niet worden nagekomen.”

"We scoren hoog op sociale veiligheid!"

Henri Snijder KAM-manager

Veiligheid is teamwerk

Zo’n certificaat krijg je niet zomaar”, vervolgt Snijder: “het vergt teamwerk en een behoorlijke inspanning van alle collega’s. Voordat we onze organisatie door externe auditoren lieten beoordelen, hebben we uitvoerig met zo’n 80% van onze medewerkers gesproken. Daardoor kregen we meer inzicht in thema’s als leiderschap, procedures en instructies, het melden van incidenten en belonen. Met die waardevolle informatie konden we onze organisatie voorbereiden op de externe toets. Onze inspanningen zijn beloond. We hebben tijdens de interviews hoog gescoord op passie en trots, de focus op sociale veiligheid en de ordelijke uitstraling van de organisatie.”

Doorklimmen naar trede 4

Volgens Karst-Jan Beens mag het team trots en tevreden zijn. “Maar we zijn er nog niet,” vervolgt hij snel: “We hebben alweer vervolgstappen ingezet. Denk aan het belonen van positief gedrag en de begeleiding van jeugdige en nieuwe medewerkers. Zo houden we onze veiligheidscultuur sterk en klimmen we verder naar trede 4!”

Meer actueel

Samen bouwen aan kansen in Twente

Samen bouwen aan kansen in Twente

Afgelopen jaar hebben we met de combinatie Van Oord-Hakkers-Beens Groep (VOHB) het project Opwaardering Twentekanalen opgeleverd. Het project richtte zich op het verruimen van de Twentekanalen, om zo de havens van Almelo, Hengelo en Enschede beter bereikbaar te maken voor grotere schepen. Met de opbrengst van het verkochte hout willen we iets teruggeven aan de maatschappij. Daarom zijn er bij roeivereniging Amycus afgelopen vrijdag cheques uitgedeeld. In totaal is er € 25.000 gedoneerd aan 3 goede doelen: Ronald McDonald Kinderfonds, Stichting Natuurhus Almelo en Sociaal Twente.

Lees meer
Nieuwe samenstelling Raad van Advies

Nieuwe samenstelling Raad van Advies

Na 12 jaar zitting in de Raad van Advies hebben we gisteren Jan van Leeuwen bedankt voor zijn deskundigheid! Tegelijkertijd versterken we de Raad van Advies met de komst van Rudolph Snethlage. Een mooie aanwinst waarmee onze Raad van Bestuur weer is gesteld voor de toekomst.

Lees meer
arrows-right betekenisvol betrokken bekwaam eerste-kennismaking facebook gesprek linkedin mail plaats solliciteren soort-werk telefoon tweede-kennismaking whatsapp welkom-bij-de-familie