Circulaire oever Oude Vaart bij Hasselt gereed

Beens Speciale Projecten realiseerde onlangs met gebruikte damwanden een nieuwe oever langs de provinciale weg N377. Het bouwteam is met opdrachtgever Provincie Overijssel flink aan het puzzelen geweest om het project tot een goed einde te brengen. Om dit te benadrukken kreeg gedeputeerde Bert Boerman na de afronding in juni een puzzel overhandigd van bedrijfsleider Harry Post.


Volgens de landelijke doelstelling wil de provincie dat er in 2030 50% minder grondstoffen gebruikt worden voor haar infrastructurele projecten. In 2050 moet zelfs al het materiaal op hergebruik gebaseerd zijn. Dit zijn circulaire doelstellingen die de waterbouwers van Beens Groep als muziek in de oren klinken. Het project in de Oude Vaart werd als pilot aangemerkt om te ervaren hoe al eerder gebruikte materialen opnieuw kunnen worden ingezet. Een innovatieve zand-sproeitechniek maakte baggeren en het afvoeren van slib overbodig. Normaal worden er lange, stalen damwandplanken toegepast, maar omdat bij andere projecten betonnen damplanken vrijkwamen zijn deze ingezet. Het oorspronkelijke plan was om ze te breken en als puin te gebruiken, bijvoorbeeld als fundament onder een weg. Na onderzoek bleek dat de planken theoretisch nog wel 250 jaar mee kunnen gaan. Dus konden ze uitstekend hergebruikt worden. Hierdoor verminderde de CO2-uitstoot met 1.285 ton ten opzichte van een stalen waterkant. Dit is vergelijkbaar met de uitstoot van 75.000 benzineauto’s die van Zwolle naar Amsterdam rijden.

De vraag naar hergebruik van materialen groeit met de dag. Het is een vraag waar Beens Speciale Projecten, onderdeel van Beens Groep, wel raad mee weet. In het depot op een industrieterrein in Lelystad liggen duizenden damwandplanken te wachten op hergebruik.

Meer actueel

Waar dijken en omwonenden elkaar raken, moet je maatwerk leveren!

Waar dijken en omwonenden elkaar raken, moet je maatwerk leveren!

Project dijkverzwaring Starnmeer in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)

Lees meer
DUIK OP 8 JUNI IN DE WERELD VAN BEENS TIJDENS DE DAG VAN DE BOUW

DUIK OP 8 JUNI IN DE WERELD VAN BEENS TIJDENS DE DAG VAN DE BOUW

Op zaterdag 8 juni 2024 vindt de zeventiende Dag van de Bouw plaats. Bouw- en infrabedrijven stellen op die dag met trots hun bouwplaatsen open voor het Nederlandse publiek. In samenwerking met de gemeente Utrecht en Gebr. de Leeuw B.V. neemt ook Beens Groep deel. We verwelkomen u van 10.00 tot 15.00 uur aan de Oudegracht 167 en de Kromme Nieuwegracht in Utrecht. Daar vertellen en tonen we je alles over ons herstelwerk aan de eeuwenoude Utrechtse grachten.

Lees meer
arrows-right betekenisvol betrokken bekwaam eerste-kennismaking facebook gesprek linkedin mail plaats solliciteren soort-werk telefoon tweede-kennismaking whatsapp welkom-bij-de-familie