ProjectenVervanging oeverbescherming Hoge Vaart

Over een traject van zestien kilometer worden de oevers van de Hoge Vaart – tussen Almere en Zeewolde – aangepakt en verstevigd. Dit gebeurt onder andere met hergebruik van houten damwanden. Het is een uitdagend project met volop aandacht voor duurzaamheid en ecologie. Daar draagt Beens Dredging graag een steentje aan bij.

Opdrachtgever Provincie Flevoland bepaalt waar de oevers van de Hoge Vaart worden aangepakt. Samen met Beens Dredging kijkt zij waar het bestek kan worden verbeterd en geoptimaliseerd. “Deze werkwijze haalt het beste in ons naar boven”, vertelt projectleider Tim Hoogendoorn. “Beens Dredging is oplossingsgericht en verstaat de kunst om alle facetten hierin mee te nemen. Denk maar aan slimme uitvoeringsmethodieken, kwaliteit, duurzaamheid, hergebruik en ecologie.”

Gebruikte damwanden

Hoogendoorn: “In dit kader hebben we voorgesteld om houten damwanden in te zetten, die zijn vrijgekomen bij een ander werk. We hebben deze alleen voorzien van nieuwe gordingen met klapankers. En om de beverburchten te beschermen hebben we een ecoloog aangetrokken, die ons adviseert hoe we kunnen werken zonder het leven van deze beestjes te verstoren.”

We zijn oplossingsgericht en verstaan de kunst
om alle facetten hierin mee te nemen

Tim Hoogendoorn Projectleider

Beverburchten blijven behouden
“Bevers zijn echte landschapsbeheerders”, vertelt Rebecca Wielink, medewerker Ecologie van Landschapsbeheer Flevoland. “Ze vellen bomen, bouwen burchten, graven kanalen en bouwen dammen. Bovendien zijn ze wettelijk beschermd. Omdat in het werkgebied meerdere beverburchten zijn aangetroffen, kan op diverse plekken niet worden gewerkt. Daar waar de werkzaamheden in het kader van veiligheid echt noodzakelijk zijn, werkt Beens in aangepaste vorm. Zo werkt zij buiten de voortplantingsperiode en is het ontwerp zo gemaakt dat de verblijfplaats van de bever functioneel behouden blijft.”

Flexibel samenwerken

“Dit alles gebeurde in goed overleg met de ecoloog en de Provincie Flevoland”, vertelt Hoogendoorn. “Daarbij is er een sterk team op de werkplek aanwezig. Dennis Dijkstra en
Cas Hoogendijk kunnen uitstekend inspelen op wijzigingen. Omdat we alle werkzaamheden zelf uitvoeren, kunnen we uiterst flexibel zijn. Op basis van het bestek verrijken we onze opdrachtgever door onze inzichten en optimalisaties naar voren te brengen.”

arrows-right betekenisvol betrokken bekwaam eerste-kennismaking facebook gesprek linkedin mail plaats solliciteren soort-werk telefoon tweede-kennismaking whatsapp welkom-bij-de-familie