ProjectenKadeverbetering Nauernasche Vaart


LOCATIE

Nauerna

OPDRACHTGEVER
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

DOELSTELLING VAN HET PROJECT
De instabiele veendijken (10 kilometer) langs de Nauernasche Vaart op hoogte brengen en weer stabiel maken voor de komende 50 jaar.

WAT MAAKT HET PROJECT BIJZONDER?
De innovatieve zandsproei-methode die is toegepast zorgt ervoor dat de kwetsbare dijk niet belast wordt tijdens de aanlegfase. Verontreinigde bagger in de bodem is afgedekt door de nieuw aangebrachte zandlagen. Deze innovatieve methode heeft de Waterinnovatie Publieksprijs 2016 gewonnen van de Unie van Waterschappen.

arrows-right betekenisvol betrokken bekwaam eerste-kennismaking facebook gesprek linkedin mail plaats solliciteren soort-werk telefoon tweede-kennismaking whatsapp welkom-bij-de-familie