ProjectenHaven IJmuiden

Waterbouwconstructies van hoge kwaliteit


Als het constructies voor de waterbouw betreft, gaat geen zee de specialisten van Beens Groep te hoog. Begin 2024 zullen de afmeervoorzieningen voor de sleepboten van Defensie in Den Helder gereedkomen. In de haven van IJmuiden realiseerde Beens Groep dit jaar voor de Rijksrederij, onderdeel van Rijkswaterstaat, al de aanleg van een forse afmeersteiger met drie loopbruggen. Beiden projecten zijn staalwerken van formaat, letterlijk en figuurlijk.

Afmeervoorzieningen Marinehaven Den Helder

Bedrijfsleider Harry Post is nauw betrokken bij de realisatie van de afmeervoorzieningen voor sleepboten van de Koninklijke Marine in Den Helder. In de constructiehal van Beens Groep wordt één van de drie stalen pontons van 30 bij 5 meter in elkaar gelast. Begin volgend jaar zullen ze op locatie worden geïnstalleerd.

Strenge eisen

“Als Beens Speciale Projecten hebben wij een raamovereenkomst met Rijksvastgoedbedrijf voor het onderhoud van de Marinehaven in Den Helder”, begint Post: “Een aantal jaren geleden is Defensie i overgestapt op Noordzee-klasse sleepboten. Omdat deze boten beduidend groter zijn, voldoen de oude steigers niet meer. Er moeten nieuwe afmeervoorzieningen komen die passen bij het formaat van deze nieuwe schepen. In een bouwteam met opdrachtgever Rijksvastgoedbedrijf hebben we een ontwerp uitgewerkt, waarin de eisen die door defensie worden gesteld volledig zijn meegenomen. Denk hierbij aan de nutsvoorzieningen (water en stroom), maar ook een werkplaatsunit op de pontons, inclusief opslag voor materialen.

Plug-en-play

De productie van drie pontons die de basis van deze afmeervoorzieningen vormen, is in volle gang. “Omwille van de tijd hebben we het laswerk van twee pontons uitbesteed. De derde wordt in onze eigen constructiehal gemaakt. We praten hier over stalen pontons van 30 bij 5 meter per stuk. Een kolfje naar de hand van onze vakbekwame lassers. Zodra ze gereed zijn, worden ze versleept naar onze loswal in Lelystad. Hier wordt het steigerdek met werkplaatsunit alvast gemonteerd, net als alle elektrotechnische voorzieningen. Voor het montagewerk van het dek zijn werknemers die via het Concern voor Werk bij ons werken in touw, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo combineren we vakmanschap met social return on investment.

Begin volgend jaar verschepen we de pontons zo volledig mogelijk naar Den Helder. Of eigenlijk verslepen, want de pontons worden vanaf onze loswal in Lelystad door sleepboten naar Den Helder gebracht. Medio februari moet de afmeervoorziening gereed zijn”, vertelt Post.

 
Vakmanschap en social return on investment komen in dit project samen

Harry Post Bedrijfsleider Beens Groep

Afmeervoorzieningen Noordzeekanaal bij IJmuiden

In het Binnenspuikanaal van het sluizencomplex in IJmuiden maakt een innovatieve constructie de terugvoer van zoutwater naar de zee mogelijk. Om ruimte te bieden aan deze Selectieve Onttrekking worden bestaande afmeersteigers en wachtplaatsen verplaatst naar de zuidzijde van het Noordzeekanaal. Beens Groep is in opdracht van Van Hattum en Blankevoort verantwoordelijk voor een drietal loopbruggen en een nieuwe afmeervoorziening. De montage heeft heel wat voeten in de aarde, of liever gezegd, heel wat palen in het water. Werkvoorbereider Maarten Vos geeft graag een inkijkje in dit bijzondere staaltje waterbouw en de logistiek.

Slimme ontwerpkeuzes

Dat je met een slim ontwerp het werk buiten tot een minimum kunt beperken, kan Vos uit eigen ervaring bevestigen. Hij is als werkvoorbereider intensief betrokken bij de aanleg van de afmeervoorziening. Een drietal loopbruggen van 25 meter zijn al gerealiseerd. Ze verbinden de nieuwe afmeerplaatsen van de beroepsvaart met het vaste land. De 100 meter lange afmeersteiger, bedoeld als afmeerlocatie voor de werkschepen van de Rijksrederij, is eind dit jaar gereed. In de steiger is een plateau verwerkt waarop een autolaadkraan kan afstempelen, onder andere om de schepen van bevoorrading te voorzien en onderhoud te plegen.

  Vos: “Van de loopbruggen was reeds een Voorlopig Ontwerp beschikbaar, van de steiger alleen de functionele eisen. Het ontwerp van beide soorten constructies was uitdagend, niet alleen omdat we aan hoge kwaliteitsnormen voor offshore producten moesten voldoen. Ook omdat we goed moesten nadenken over de logistiek en de montage ter plekke. Dit zijn waterbouwconstructies waarbij je letterlijk op het water bouwt. Dat betekent dat je toch met andere ogen naar het ontwerp en het materiaalgebruik kijkt.

Millimeterwerk met een 110-tons kraan

Met alleen een schetsontwerp als raamwerk en een flink programma van eisen als randvoorwaarde moet je voortdurend checken, of je voorwaarden van de opdrachtgever op de juiste manier interpreteert. Uiteindelijk kom je dan tot een bouwpakket dat snel en efficiënt in elkaar gezet kan worden. Dat we onze collega’s die het buiten moeten maken al bij ontwerpkeuzes konden betrekken, heeft ons enorm geholpen bij de uiteindelijke installatie.

Zo moesten de steigerdelen op een fundering van eerder aangebrachte buispalen komen, echt millimeterwerk en dat met een 110-tons kraan. Ook moest de steiger demontabel zijn, in verband met circulariteit en eventuele reparaties na een aanvaring. Deze eis werd in een later stadium toegevoegd, waardoor weer extra slimmigheid nodig was. Uiteindelijk bleek een dubbele overmaatse flens de perfecte oplossing,” vertelt Vos enthousiast.

Lees ook “Waterbouwconstructies van hoge kwaliteit” op GWW

arrows-right betekenisvol betrokken bekwaam eerste-kennismaking facebook gesprek linkedin mail plaats solliciteren soort-werk telefoon tweede-kennismaking whatsapp welkom-bij-de-familie