ProjectenHaven Boekelermeer Alkmaar

Gevraagd en geboden: maximale flexibiliteit in ontwerp en uitvoering


In opdracht van de gemeente Alkmaar realiseert Beens Groep de haven Boekelermeer, gelegen langs het Noord-Hollands kanaal. De haven wordt groot genoeg voor vrachtschepen tot en met scheepvaartklasse CEMT Va. De kades zijn bestemd voor bedrijven die direct aan de haven liggen; daarnaast is er en deel voor algemeen gebruik. Naar verwachting kan het eerste schip in de loop van 2024 in de nieuwe haven aanmeren.

Projectmanager Jan Visscher en technisch manager Kees Kranenburg, eindverantwoordelijk voor de technische realisatie en het contractmanagement, kijken alvast vooruit. Samen met Jan Junte, eindverantwoordelijk voor het ontwerp van de haven, staan ze voor een flinke uitdaging. Het project bestaat onder andere uit het graven van een haven, het realiseren van een kadeconstructie, het inrichten van een ecozone, het bouwrijp maken van de bedrijfskavels en de aanleg van de Aventurijnstraat. Een mooie opdracht om met vereende krachten binnen Beens Groep op te pakken. En om de lessons learned uit eerdere projecten, zoals de aanleg van het industriegebied in Genemuiden en de Zuiderzeehaven in Kampen, toe te passen.

Openingshandeling Boekelermeer door Jan Visscher

Synergie in meerdere opzichten

Visscher: “Basis voor het werk is een UAV-GC contract. De gemeente Alkmaar stelt als opdrachtgever de eisen en randvoorwaarden op en Beens Groep is verantwoordelijk voor zowel het ontwerp als de realisatie. Daarvoor maken we gebruik van de kennis en ervaring van een brede groep collega’s. Onze specialisten in constructieve waterbouw werken nauw samen met Beens Dredging voor het uitgraven van de haven. Beens Speciale Projecten is betrokken voor het hergebruik van materialen. De monteurs in onze eigen werkplaats kunnen materiaal en materieel op maat produceren. Dus al met al hebben we een flink team op het contract zitten.”

“Het zand dat vrijkomt bij het uitgraven van de haven gebruiken we om kavels op het bedrijventerrein op te hogen, net als de Boekelerdijk, een belangrijke waterkering”, vult Kranenburg aan: “Daarnaast kunnen we ook heel gemakkelijk zand uit andere projecten hierheen varen. Hetzelfde geldt voor het hergebruiken van damwanden die beschikbaar komen uit ons kademurenproject in Amsterdam. Zo zoeken we naar duurzame synergie met onze projecten in Noord-Holland en dat wordt gewaardeerd. Een mooie bijkomstigheid is de ligging van dit project aan het Noord-Hollands kanaal. Dat maakt het een prachtige op- en overslaglocatie voor meerdere projecten tegelijk.”

Voordelen voor economie, duurzaamheid en binnenstedelijke vernieuwing

Het nieuwe havengebied moet plek gaan bieden aan bedrijven die nu nog ten noorden van de Leeghwaterbrug gevestigd zijn. Op die plek wil de gemeente de nieuwe woonwijk Alkmaars Kanaal realiseren. Naast extra woningen zorgt deze transitie voor een verbeterde mobiliteit en bereikbaarheid van de regio. Haven Boekelermeer ligt strategisch op een knooppunt van autowegen en vaarwater. Doordat de scheepvaart in de nieuwe haven kan keren, hoeft De Leeghwaterbrug veel minder vaak open. Bovendien kan er meer vracht in een schip dan in een vrachtauto en daarmee past de haven heel goed in de duurzaamheidsambities van de gemeente en de provincie Noord-Holland, die de ontwikkeling van het havengebied met 7,5 miljoen ondersteunt.

Strakke planning met flexibele aanpak

Visscher: “Het project kent een strakke planning. De mijlpalen voor de ontwerp- en realisatiefasen liggen vast. Om met de ontgraving te kunnen starten, moeten voor 19 januari de kabels en leidingen verlegd zijn. Op 26 januari 2023 moet de gemeente Alkmaar de eisen voor het uitvoeringsontwerp aanleveren. Maar daarvoor moet dan wel tijdig bekend zijn, of de perceeleigenaren langs de haven nog eventuele aanvullende eisen en wensen hebben.“

Kranenburg: “Bedrijven die zich langs de haven gaan vestigen, zullen watergebonden activiteiten uitvoeren. Wat die activiteiten voor de kadeconstructie betekenen, is nog niet helemaal duidelijk. De uitgevraagde kade kan 40 kilo newton aan, dus een flinke belasting. Maar als er bijvoorbeeld een kraanbaan aangelegd moet worden, dan zou de maximale belasting wellicht onvoldoende zijn. In dat geval hebben de bedrijfseigenaren de gelegenheid om – voor eigen kosten – een zwaardere constructie te vragen.”

Stadswerk072 zette de aanbesteding in opdracht van de gemeente op de Europese markt. Joost Slooves was er als senior projectleider bij betrokken en licht de keuze voor Beens Groep toe: “Met een ‘design and construct’ contract haal je in de ontwerpfase al kennis uit de markt. Bovendien wilden we maximale flexibiliteit in ontwerp, maar ook in uitvoering. Tijdsdruk speelt in dit project een grote rol. De gemeente wil starten met de bouw van de nieuwe woonwijk, maar de onderhandelingen tussen de gemeente en de bedrijven die daarvoor moeten verhuizen kosten tijd. Terwijl we gaan starten met de ontwikkeling van het havengebied Boekelermeer willen we de deur voor aanpassingen aan de kades zo lang mogelijk open houden. In hun aanbieding speelde Beens Groep heel goed op de gewenste flexibiliteit in. Ze waren heel transparant in de voorgenomen aanpak en de risico’s die daarmee gepaard gaan.”

arrows-right betekenisvol betrokken bekwaam eerste-kennismaking facebook gesprek linkedin mail plaats solliciteren soort-werk telefoon tweede-kennismaking whatsapp welkom-bij-de-familie