ProjectenGroot Onderhoud Vaarwegen in Brabant en Limburg, fase 4a, 5c en 6c


LOCATIE

Diverse vaarwegen provincies Brabant, Limburg en Zeeland

OPDRACHTGEVER
Rijkswaterstaat

DOELSTELLING VAN HET PROJECT
De huidige vaarwegen geschikt maken voor meer en grotere schepen (programma Beter Benutten).

WAT MAAKT HET PROJECT BIJZONDER?
Uitvoering van diverse waterbouwkundige werkzaamheden met UAVgc-contractvorm, zoals aanbrengen afmeervoorzieningen, realisatie 30 km oeverconstructies en uitvoering baggerwerk onder NGE-condities. Werkzaamheden uitvoeren met minimale hinder voor aanwezige scheepvaart.

arrows-right betekenisvol betrokken bekwaam eerste-kennismaking facebook gesprek linkedin mail plaats solliciteren soort-werk telefoon tweede-kennismaking whatsapp welkom-bij-de-familie