ProjectenBouw- en woonrijp maken nieuwbouw Condor Carpets


LOCATIE

Industrieterrein Hasselt

OPDRACHTGEVER
Condor Carpets

DOELSTELLING VAN HET PROJECT
Ontgraven en afzetten van grond tot aan de vaste zandlaag. Na ontgraving het leveren, verwerken en verdichten van ca. 110.000 m3 zand. Vervolgens het terrein woonrijp maken, bestaande uit het aanbrengen van sloten, afvoerleidingen, pompputten, mantelbuizen, bestratingen en 15.000 m2 asfalt.

WAT MAAKT HET PROJECT BIJZONDER?
Vrijkomende grond is afgezet aan perceeleigenaren in de omgeving voor ophoging van landerijen.

arrows-right betekenisvol betrokken bekwaam eerste-kennismaking facebook gesprek linkedin mail plaats solliciteren soort-werk telefoon tweede-kennismaking whatsapp welkom-bij-de-familie