ProjectenAlkmaar weer blij met Victoriebrug

Oplossing kwam snel boven water

Door verschuiving van de oevers en het uitzetten bij hogere temperaturen was de Victoriebrug in Alkmaar al een tijdje buiten gebruik. De Gemeente Alkmaar schakelde Beens Groep in om dit probleem op te lossen. De korte uitvoeringsperiode in combinatie met de coronamaatregelen leverde een bijzondere race tegen de klok op, die gehaald werd door Beens.

Nieuwe oeverconstructie voor klemmende brug
De oevers van het Noordhollandsch Kanaal ter plaatse van de brug verschoven steeds verder naar het water. De Victoriebrug, een drukke verbinding voor fietsers en voetgangers, wilde daardoor bij hogere temperaturen niet meer open of dicht. De brug werd daarom permanent open gezet. De opdrachtgever besloot de situatie te herstellen en de oeverconstructie na een EMVI-aanbesteding middels een UVGC-contract door Beens Groep aan te laten pakken. Projectleider Harry Post van Beens groep: “Er is veel energie gestoken in het reconstructieplan. Na de realisatie van nieuwe aanlandingen op de plek van de brug, met verankerde stalen damwanden, zijn er stalen damwanden aangebracht om de resterende overs op hun plek te houden.”

Ondanks corona deadline gehaald

De gemeente Alkmaar zag de Victoriebrug graag begin april weer in bedrijf. Post: “We zijn in januari gestart en hebben alles op alles gezet om de deadline te halen. Daar zijn we ondanks de bijzondere omstandigheden in geslaagd.” Tijdens de werkzaamheden brak de coronacrisis uit. De bouwbranche kon door, maar onder strikte voorwaarden. Post: ”We hebben de richtlijnen van het RIVM nauwkeurig gevolgd. Maatregelen als anderhalve meter afstand remmen snelle voortgang, het werd een race tegen de klok. Maar we hebben de schouders er stevig onder gezet en de klus op tijd geklaard.”

Berekend op warm weer

Vooraf is onderzocht welke invloed de omgevingstemperatuur precies heeft op het uitzetten van de brug. Post: “RoyalHaskoningDHV heeft de effecten in kaart gebracht. Is het bijvoorbeeld 30 graden buiten, dan kan de brug wel een temperatuur van 60 graden bereiken als de zon er op schijnt. Door al in de uitvoergingsontwerp (UO) fase met deze waarden rekening te houden, konden we garanderen dat de brug ook bij hogere temperaturen niet meer zou gaan klemmen.”

"Door eerst nieuwe aanlandingen te realiseren hebben we de oevers ter hoogte van de brug gestabiliseerd en blijven de vaste brugdelen op z’n plek."

Harry Post Projectleider

Fase twee in volle gang
Momenteel wordt de oever van het Noordhollandsch Kanaal tussen de Victoriebrug en de Tesselse brug over een lengte van zo’n 260 meter vervangen door stalen damwanden. Om de hele constructie te verstevigen brengt Beens Groep aan de landzijde een stalen gording aan, bestaande uit twee UNP-profielen onder de waterlijn. Deze stalen damwand wordt afgewerkt met een stalen deksloof. Daarboven wordt het oevertalud afgewerkt en beschermd door zetsteen van basalt.

Duurzame uitstraling

De opdrachtgever wilde graag een duurzame uitstraling en daar kon Beens Groep zich helemaal in vinden. Betekenisvol zijn, een van de drie kernwaarden van het bedrijf, houdt onder meer in dat het altijd de intentie is om projecten duurzaam uit te voeren. Post: “We hebben bij de Victoriebrug prefab betonnen elementen in een antracietkleur geplaatst voor de aanlanding van de brug. Het toegepaste staal behoudt 100 jaar lang zijn optimale sterkte en kwaliteit.”

Voorzorgsmaatregelen

Bij een project als dit moet je trillingsschade zien te voorkomen. Met name op de Spoorbrug naast de Victoriebrug was dat een punt van aandacht. “In overleg met de opdrachtgever hebben we eerst een monitoring uitgevoerd,” vertelt Post. “Daarnaast hebben we voor de omwonenden en omliggende bedrijven een app ontwikkeld, zodat ze de voortgang kunnen volgen.” Om de resterende oevers te kunnen stabiliseren moest ook een aantal hoog- en middenspanningskabels worden verlegd. Door middel van een serie gestuurde boringen worden inmiddels nieuwe kabels aangebracht.

De reconstructie van de oevers rond de Victoriebrug verkeert inmiddels in de laatste fase, waarna het project in juli kan worden opgeleverd.

arrows-right betekenisvol betrokken bekwaam eerste-kennismaking facebook gesprek linkedin mail plaats solliciteren soort-werk telefoon tweede-kennismaking whatsapp welkom-bij-de-familie