ProjectenVervangen kademuur in Ossenzijl

Afgelopen maand startte Beens Groep met het vervangen van een kademuur in het centrum van Ossenzijl. Dit mooie Overijsselse dorp, aan de rand van het nationaal park Weerribben-Wieden, ligt midden in een populaire vaarroute tussen Friesland en Overijssel. Daarom zijn de wintermaanden de uitgelezen periode om de kademuur langs de Ossenzijlersloot te vervangen. Maar dat vervangen gaat niet zonder slag of stoot, zo weten Johan Fleer, projectmanager van de provincie Overijssel, en Diederik Holtland, projectmanager bij Beens Groep. In bouwteamverband werd de uitvoering daarom zorgvuldig voorbereid.

Fleer: “Het vervangen van een kademuur op slechts enkele meters afstand van woningen is een complexe opgave. We hebben zelfs twee woningen langs de kade veiligheidshalve moeten aankopen en slopen. Daarnaast hebben we als provincie minimale ervaring met vervanging van kademuren. Dat was voor ons genoeg reden om kennis zo vroeg mogelijk aan tafel te halen. Naast maakbaarheid was maximale voorspelbaarheid voor ons belangrijk, zowel richting de omgeving als met betrekking tot de planning. Dit laatste met het oog op het vaarseizoen en het wegverkeer dat samen met het bouwverkeer door het centrum moet.”

“We kunnen al onze kennis en kunde in dit project kwijt.”

Diederik Holtland Projectmanager Beens Groep

“Voorlopig verloopt alles volgens plan en als provincie streven we dat na!.”

Johan Fleer Projectmanager provincie Overijssel

Actief omgevingsmanagement in bouwteamfase

“Actieve inbreng vanuit omgevingsmanagement is bij zo’n binnenstedelijk, of eigenlijk binnendorps project, onmisbaar”, vult Holtland aan: “De Ossenzijlersloot loopt dwars door het dorp, dus het project heeft een flinke impact op de omgeving. Onze omgevingsmanager en zijn rolhouder bij de provincie hebben een uitgebreid plan geschreven. Daarin staan veiligheid en leefbaarheid voorop. We hebben een pontonbrug voor voetgangers aangelegd, zodat schoolkinderen en volwassenen veilig over kunnen steken nu de oorspronkelijke route gestremd is. Daarnaast is er in samenwerking met de regionale Noordwestgroep, een arbeidsontwikkelingsorganisatie, een gebiedsconciërge aangetrokken. Hij is onze oren en ogen rondom de bouwplaats. We hebben de schoolkinderen gevraagd om tekeningen te maken voor doeken op de bouwhekken. Dat vrolijkt zo’n bouwplaats midden in het dorp meteen op.”
Een gedegen voorbereiding betekent ook, dat je onderzoek doet naar informatie die je mist om risico’s te minimaliseren. Zo organiseerde de provincie samen met Beens Groep en ingenieursbureau Witteveen & Bos een onderzoekweek. Hierin werden onder andere mogelijke risico’s met betrekking tot kabels en leidingen, bodemgesteldheid en restanten van oude kademuren fysiek in kaart gebracht. “Door Beens Groep de kar van deze onderzoeken te laten trekken, waren zij direct bekend in en betrokken bij de omgeving. Dat gaf vertrouwen, voor ons als opdrachtgever heel belangrijk, maar voor Beens Groep minstens zo waardevol”, aldus Fleer.

Een gedegen voorbereiding betekent ook, dat je onderzoek doet naar informatie die je mist om risico’s te minimaliseren. Zo organiseerde de provincie samen met Beens Groep en ingenieursbureau Witteveen & Bos een onderzoekweek. Hierin werden onder andere mogelijke risico’s met betrekking tot kabels en leidingen, bodemgesteldheid en restanten van oude kademuren fysiek in kaart gebracht. “Door Beens Groep de kar van deze onderzoeken te laten trekken, waren zij direct bekend in en betrokken bij de omgeving. Dat gaf vertrouwen, voor ons als opdrachtgever heel belangrijk, maar voor Beens Groep minstens zo waardevol”, aldus Fleer.

Maakbaarheid van schets tot realisatie


Holtland: “Als aannemer sturen we aan op maximale maakbaarheid met minimale risico’s. Daarom waren we blij dat we in de ontwerpfase onze kennis, kunde en ervaring al in konden brengen. We hebben alle disciplines in huis om een kademurenproject, zoals dat in Ossenzijl, van schets tot realisatie te bedenken en uit te voeren. En veel ervaring en dus lessons learned uit vergelijkbare projecten, bijvoorbeeld in Utrecht, Amsterdam en Spaarndam. Daarom kan ik als projectleider blindelings vertrouwen op de gezamenlijke verantwoordelijkheid om tot de beste oplossing te komen.

Van A tot Z waarmaken wat je bedenkt

Ons ontwerpteam, uitvoerder en kostprijsdeskundige zorgden ervoor, dat het ontwerp aansloot op de technische en financiële eisen en wensen van de opdrachtgever. Daarbij hielden we voor de inzet van materieel al rekening met logistieke beperkingen op en rondom de bouwlocatie. En met het feit dat de nieuwe kademuur voor de start van het vaarseizoen klaar moet zijn.

Sinds 24 oktober zijn we volop in de uitvoering. Nieuwe damwanden worden achter de bestaande, instabiele kade geplaatst, pas daarna kunnen we de oude muur afbreken. Dwarsmuurtjes die als verzwaring voor de bestaande kademuur dienen, worden met behulp van een zogenaamde crusher gesloopt. Een indrukwekkend gezicht dat veel bekijks krijgt van schoolkinderen en nieuwsgierige omwonenden.

arrows-right betekenisvol betrokken bekwaam eerste-kennismaking facebook gesprek linkedin mail plaats solliciteren soort-werk telefoon tweede-kennismaking whatsapp welkom-bij-de-familie