ProjectenPilotproject ophogen landbouwgrond

Al dertig jaar bewaakt Groningen Seaports de diepte van de Eemshaven door het slib regelmatig te verspreiden. Maar nu is de rek eruit. Een flinke dosis slib moet nu definitief worden verwijderd en liefst met een zinvolle nieuwe bestemming. Die bestemming is gevonden in een akker die met het slib wordt opgehoogd. Maar niet voordat de baggerspecie is omgezet van zout naar zoet.

Het pilotproject is ontwikkeld in samenwerking met de provincie Groningen, Groningen Seaports, RWS en waterschap Hunze en Aa’s. De betreffende akker is zo’n vier hectare groot, ligt in Borgweer en kampt met bodemdaling door gaswinning en veenoxidatie. Daarnaast leidt het slib in het watersysteem van de Eems-Dollard tot vertroebeling van het water, waardoor algen - de basis van het voedselweb - zich niet goed ontwikkelen en het voedsel voor hogere trofische niveaus in de voedselketen (vogels, vissen en zoogdieren) negatief wordt beïnvloed en deze soorten dreigen te verdwijnen uit het Eems-Dollardgebied. Als het project slaagt en het slib uit de Dollar en Eems kan worden omgezet naar vruchtbare akkerbouwgrond, worden twee problemen tegelijk opgelost. 

Ontzilten en verspreiden
Voor het welslagen van het project ontwikkelde Beens Groep een grondpers die geschikt is voor het mengen van zoute baggerspecie met zoet oppervlaktewater. “De grondpers bestaat uit een grote trechter met daaronder een pomp”, beschrijft Gijs Methorst, bedrijfsleider Beens Dredging. “We storten het slib bovenin de trechter, waarna het in een grote bak wordt overspoeld met zoet water. Vervolgens transporteren we het mengsel van water en slib per leiding naar de akker, waar het over het akkerbouwperceel wordt verspreid.”

60 à 70 centimeter

Naar schatting is de akker na tien weken 60 tot 70 centimeter opgehoogd en is de grond na drie jaar weer klaar voor bebouwing. “In Borgweer is de akkerbouwgrond ingedaald door gaswinning en veenoxidatie”, vertelt Methorst. “Maar bodemdaling doet zich voor in elke rivierdelta.
Dit project zou dus wel eens de opmaat kunnen zijn naar een grotere opgave. Beens Groep is er klaar voor. We hebben alles in huis om deze ophogingen te realiseren, van de baggerpontons tot de beun- en duwbakken en de grondpers.

"Dit zou wel eens de opmaat kunnen zijn naar een grotere opgave"

"We houden van dit soort samenwerkingsverbanden.
We kunnen dan onze knowhow inzetten om de beste oplossingen te vinden en de mogelijkheden van ons materieel toelichten"

Dennis Dijkstra Projectleider

arrows-right betekenisvol betrokken bekwaam eerste-kennismaking facebook gesprek linkedin mail plaats solliciteren soort-werk telefoon tweede-kennismaking whatsapp welkom-bij-de-familie