ProjectenBaggerwerk Boezemwater Beemster en Wijdewormer Polder


LOCATIE

Schermerhorn en Oosthuizen

OPDRACHTGEVER
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

DOELSTELLING VAN HET PROJECT
Boezemwateren in dit gebied weer op diepte brengen zodat waterdoorstroming geborgd is.

WAT MAAKT HET PROJECT BIJZONDER?
Het verzorgen van benodigde vergunningen, ontheffingen en beschikkingen behoort tot de scope van de werkzaamheden. Goed omgevingsmanagement met aangrenzende perceeleigenaren en eigenaren van woonboten in het werkgebied is essentieel.

arrows-right betekenisvol betrokken bekwaam eerste-kennismaking facebook gesprek linkedin mail plaats solliciteren soort-werk telefoon tweede-kennismaking whatsapp welkom-bij-de-familie