ProjectenBaggerproject Loosdrechtse Plassen

Januari 2023 is Beens Dredging gestart met het baggeren van de 1e tot en met de 5e Loosdrechtse Plas. Hierdoor worden de plassen beter bevaarbaar en verbetert de waterkwaliteit. Het verwijderde slib is in droge vorm heel geschikt om landbouwgronden op te hogen. Dus aan Beens Dredging de uitdaging om circa 115.000 m3 slib met zo min mogelijk vocht naar een depot te brengen. Dit leidde tot de aanschaf van een speciale grondpers. Terwijl deze gigantische machine door de Beens werkplaats wordt voorbereid op de grote klus, vertelt projectleider Richard Buisman over de intensieve voorbereidingsperiode samen met de provincie Noord-Holland.

Buisman: “Allereerst verdient de provincie een dikke pluim voor de wijze waarop ze de omgeving mee heeft genomen in het voortraject. In de afgelopen 1,5 jaar zijn ze intensief de dialoog aangegaan met bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden in de directe omgeving. De belangen liepen flink uiteen. Neem de jachthavens die gebaat zijn bij een maximale diepte voor de pleziervaart, terwijl natuurbehoud de bodem zoveel mogelijk intact wil laten. Uiteindelijk hebben we als bouwteam een ontwerp kunnen ontwikkelen dat op een breed draagvlak mag rekenen.

“Hiermee laten wij zien wij dat wij samen sterk staan en gericht zijn op de toekomst.”

Richard Buisman Projectleider Beens Groep

Baggerspecie verwerkt voor weilanddepot.

Afgelopen juli is de uitvoeringsovereenkomst getekend, op basis van een UAV-CG contract voor 115.000 m3 slib met een optie op nog eens 20.000 m3. De baggerwerkzaam-heden duren naar verwachting tot medio 2024. Vanaf het baggerponton brengen we het slib met beunbakken naar een overslaglocatie. Daar wordt het met een kraan in de trechter van de grondpers geschept. Vanuit de grondpers gaat de baggerspecie zo droog mogelijk naar een depot.
Dit gebeurt onder hoge druk over een afstand van circa 1500 à 1800 meter. In het depot droogt de specie met behulp van natuurlijke droging, dus met dank aan de zon en wind, verder in. De ingedroogde specie wordt vanaf 2025 gebruikt om de polder Mijnden Zuidwest op te hogen.

 Kraanmachinist Bjinze Hoekstra bij het depot in aanbouw

Innovatie uit eigen huis

Ook in dit project hebben we weer de synergie gezocht tussen verschillende onderdelen van Beens Groep.
Zo kon Beens Dredging bouwen op de kennis van UAV-GC contracten en de ervaring met procesbeheersing in andere projecten. Toen duidelijk werd dat we geen geschikte grondpers in huis hadden, hebben Beens Dredging en Beens Groep samen met onze eigen werkplaats een oplossing bedacht. De basis voor de grondpers – een betonpomp - hebben we nieuw gekocht. De aanpassingen, zoals het monteren van stalen leidingen, een trechter, een zeef en een 600 KVA aggregaat om de grondpers aan te sturen, doen onze monteurs van de werkplaats zelf. Al met al een flinke investering die we, dankzij een stuk voorfinanciering vanuit de provincie, kunnen realiseren.
En een knap staaltje innovatie uit eigen huis!”

arrows-right betekenisvol betrokken bekwaam eerste-kennismaking facebook gesprek linkedin mail plaats solliciteren soort-werk telefoon tweede-kennismaking whatsapp welkom-bij-de-familie