Innovatie Dijkstabilisatie met gebruik van een zandsproeimethode

Hiermee in 2017 de waterinnovatieprijs ontvangen

In opdracht van het Hoogheemraadschap Hollandsnoorderkwartier is de dijk langs de Nauernasche Vaart gestabiliseerd middels een innovatieve zandsproeimethode. Voor deze methode hebben we in 2017 de waterinnovatieprijs ontvangen.

De volgende vraagstelling werd bij ons neergelegd. De dijk langs de Nauernasche Vaart was voor een gedeelte afgekeurd op stabiliteit. De oplossing om de dijk te stabiliseren is het verbreden van de berm en het aanbrengen van gewicht in de teensloot. Bij de, voor dat moment, gebruikelijke methoden zou de dijk gestabiliseerd worden met materieel dat vanaf de dijk werkt. Door het gewicht van het materieel en het verwijderen van de baggerspecie zou de dijk tijdelijk nog meer instabiel worden.

In plaats van de teensloot eerst te baggeren met materieel op de dijk is zand in dunne lagen middels sproeien op de sliblaag aangebracht. Hierdoor werd de sliblaag samengeperst tot een stevig kleipakket. Door het samenpersen waren er geen baggerwerkzaamheden benodigd en nam tijdens het aanbrengen van de eerste laag zand de stabiliteit direct toe. Hiermee was de stabiliteit van de dijk tijdens de uitvoering direct gewaarborgd.

Link: Persbericht H2O Waternetwerk
Link: Waterinnovatieprijs

arrows-right betekenisvol betrokken bekwaam eerste-kennismaking facebook gesprek linkedin mail plaats solliciteren soort-werk telefoon tweede-kennismaking whatsapp welkom-bij-de-familie