Presentatie jubileumboek Beens Groep 60 jaar

‘60 jaar vakmanschap op grens van land en water’ is de titel van het jubileumboek wat Beens Groep tijdens de nieuwjaarsreceptie voor het personeel op vrijdag 4 januari in de Kaaihof gepresenteerd heeft. Beens Groep bestaat in 2019 zestig jaar. Zes decennia die in het teken staan van het beschermen van Nederland tegen het water, werken aan betere vaarwegen en het bedenken van slimme oplossingen in de waterbouw en baggerwerken. Sinds de oprichting in 1959 een familiebedrijf dat gevestigd is in Genemuiden. Sinds enkele jaren heeft Beens Groep ook een vestiging in het Noordhollandse Schagen.“Mijn opa Karst Beens was 47 jaar toen hij in 1959 zijn eigen bedrijf begon”, vertelt Karst-Jan Beens, de huidige algemeen directeur van Beens Groep. “Mijn opa werkte in het droogmaken en inrichten van de IJsselmeerpolders. Hij zat de hele week in de kost en droeg zijn spullen mee in een plunjebaal. Op een dag in 1959 had hij er genoeg van om voor een baas te werken. Na thuiskomst liet hij de zak vallen en zei dat hij maandag wat anders ging doen. Hij begon voor zich zelf met grondwerk in de drooggemalen Zuiderzeepolders.”

Gaandeweg specialiseerde Beens zich in het werken op de grens van land en water. Eerst onder de naam ‘K. Beens en Zonen’ en later onder de naam ‘Beens Groep’. Creativiteit en vakmanschap zijn daarbij steekwoorden. Beens Groep legt havens aan, maakt kadeconstructies op industrieterreinen of in een binnenstedelijk gebied, doet bestortingswerken, plaats aanleg- en afmeervoorzieningen, voert baggerwerk uit, maar is ook bedreven in onderhoudswerken aan vaarwegen. Heel Nederland is inmiddels het werkterrein geworden. Ondertussen is de onderneming uitgegroeid tot ruim 100 personeelsleden.

“Een voorbeeld van projecten die we nu in uitvoering hebben, zijn het vervangen van de kadeconstructies langs de Oudegracht in de binnenstad van Utrecht en de werkzaamheden bij De Entree Amsterdam. Dit is de locatie tussen het Centraal Station en het Damrak dat de komende jaren compleet vernieuwd wordt. We realiseren daar onder meer de damwandconstructie voor een grote fietsenkelder onder de waterspiegel, voeren baggerwerken uit en vervaardigen de tijdelijke en definitieve steigers voor de rederijen.” Nu, tijdens het Amsterdam Light-festival wat volop gaande is in Amsterdam, meren de rondvaartboten aan bij steigers van de Genemuider onderneming. “In eigen gemeente hebben we bijvoorbeeld de industriehaven in Genemuiden gerealiseerd en de remmingswerken bij de Zwartewaterbrug in Hasselt.”

Karst-Jan Beens vervolgt. “Beens Groep doet dat werk vaak alleen, maar ook in combinatie met partners. In het jubileumboek worden daar veel voorbeelden van gegeven. Er wordt uitgelegd waarom we voortdurend de meerwaarde zoeken in samenwerking. Medewerkers en ook enkele oud-medewerkers vertellen over hun passie voor het vak, de voorkeur voor werken op het water, de cultuur van een familiebedrijf waar betrokkenheid bij elkaar een vanzelfsprekendheid is.” De verhalen van de werkvloer worden afgewisseld met een reeks van kenmerkende projecten die Beens Groep heeft uitgevoerd of nog volop gaande zijn.

In die zin wijkt het boek af van andere jubileumboeken. De focus ligt niet alleen op het terugblikken, maar ook op waar het bedrijf na zestig jaar staat en waar het graag naar toe wil. Want de blik is voortdurend gericht op de toekomst. Beens sluit af: “Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt. Waterbouw, denk aan de Deltawerken, is onlosmakelijk met Nederland verbonden en blijft van groot belang, zeker ook in de toekomst. Ik wil dan ook een oproep doen voor alle jongeren met een passie voor water en techniek. Neem gerust een keer contact op met een medewerker van Beens Groep of bel naar personeelszaken op kantoor. Kom eens kijken bij ons op de projecten en kies ook voor een vak in de waterbouw.”

Het eerste exemplaar van het boek is tijdens de nieuwjaarsreceptie door Karst-Jan Beens uitgereikt aan Koen Roeten, thans financieel directeur van de groep. Roeten is in 1985 in dienst gekomen en momenteel de werknemer met het langst durende dienstverband.

Meer actueel

Waar dijken en omwonenden elkaar raken, moet je maatwerk leveren!

Waar dijken en omwonenden elkaar raken, moet je maatwerk leveren!

Project dijkverzwaring Starnmeer in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)

Lees meer
DUIK OP 8 JUNI IN DE WERELD VAN BEENS TIJDENS DE DAG VAN DE BOUW

DUIK OP 8 JUNI IN DE WERELD VAN BEENS TIJDENS DE DAG VAN DE BOUW

Op zaterdag 8 juni 2024 vindt de zeventiende Dag van de Bouw plaats. Bouw- en infrabedrijven stellen op die dag met trots hun bouwplaatsen open voor het Nederlandse publiek. In samenwerking met de gemeente Utrecht en Gebr. de Leeuw B.V. neemt ook Beens Groep deel. We verwelkomen u van 10.00 tot 15.00 uur aan de Oudegracht 167 en de Kromme Nieuwegracht in Utrecht. Daar vertellen en tonen we je alles over ons herstelwerk aan de eeuwenoude Utrechtse grachten.

Lees meer
arrows-right betekenisvol betrokken bekwaam eerste-kennismaking facebook gesprek linkedin mail plaats solliciteren soort-werk telefoon tweede-kennismaking whatsapp welkom-bij-de-familie