CoBouw: Provincie Overijssel selecteerde Beens Groep op 100% kwaliteit

Op 1 oktober heeft de CoBouw een artikel gepubliceerd over de selectiemethode bij het vervangen van de oeverconstructies langs Kanaal Almelo - De Haandrik.

CoBouw 1 oktober 2018
Door Ingrid Koenen

Lees het artikel in de Cobouw via bijgaande link.

Een inschrijfprijs is bewust niet gevraagd en dat is uitzonderlijk bij een tender. Overijssel selecteerde waterbouwer Beens Groep op 100 procent kwaliteit. De provincie werkte met kleuren om het perfecte bouwteam samen te stellen. “Twee keer type rood betekent niet meteen dat het klikt.” De provincie weet nog niet precies welke rol het Kanaal Almelo – De Haandrik in de toekomst moet krijgen. In 1994 kreeg de provincie het kanaal cadeau van Rijkswaterstaat, maar kon er door achterstallig onderhoud nauwelijks een schip varen.

Nu 10 miljoen beschikbaar
Overijssel voerde al meermalen investeringen en onderhoud uit, zodat er nu schepen met een maximaal laadvermogen van 700 ton varen. Feit is dat de binnenvaart een stuk schoner is voor het milieu en de provincie Overijssel het vervoer van goederen over water stimuleert, maar feit is ook dat programmamanager Eef Uiterwijk nu rond de 10 miljoen euro beschikbaar heeft voor de vervanging van een deel van de oeverbeschoeiingen langs het kanaal.

Wat was wijsheid?
“Dat is genoeg voor een grondige opknapbeurt van een beperkt deel van de 60 kilometer beschoeiing langs het gehele kanaal. De opdracht is om het kanaal zo mogelijk geschikt te maken voor schepen met een maximaal laadvermogen van 1.000 ton of scheepvaart in twee richtingen. De eerst genoemde optie gaat heel veel geld kosten, want dan moet naast het aanpassen van de beschoeiing ook de vaargeul een stuk breder worden en moeten sluizen en andere kunstwerken aangepast.” Want een kostenraming zegt nog steeds niet veel over de uitvoerbaarheid, de haalbaarheid en de hinder. “Daar heb je nu juist de kennis vanuit de markt voor nodig.” Met zoveel onzekere factoren en het beperken van faalkosten en meerwerk koos de provincie vol overtuiging voor een bouwteam.

Go/no go
Met die contractvorm zijn al goede ervaringen opgedaan, maar dit keer werd voor 100 procent geselecteerd op kwaliteit. De gedachte is samen met de markt drie scenario’s uit te werken, waarover uiterlijk begin volgend jaar een politieke knoop wordt doorgehakt. Er volgt dus nog een go/no go-moment, maar aansluitend kan dan wel meteen de uitvoering beginnen.

Kleurenschema
Om tot optimale ontwerpen te komen, moeten teams bij elkaar passen. “En daar hebben we volledig op ingezet door openheid te geven over het teamprofiel en alle zekerheden en onzekerheden open op tafel te leggen”, licht Uiterwijk toe. In de tender werd alleen een plan van aanpak gevraagd waarbij de inschrijver moest laten zien waarom die geschikt is voor de opdracht. De programmamanager werkt tegenwoordig veel vaker met het kleurenschema uit de psychologie bij het samenstellen van projectteams.

“Niet alleen bij een bouwteam, maar ook bij UAV-gc-contracten. Samenwerken binnen en met een team is nu eenmaal cruciaal om een bouwproject tot een goed einde te brengen. Wantrouwen, gedoe en tegenwerking kun je dan niet gebruiken. De zachte factoren zijn zeker zo belangrijk als technische kennis. Let wel, als bij beide projectmanagers ‘rood’ de dominante kleur is, betekent dat nog niet dat ze samen goed door een deur kunnen. Maar dit keer passen de projectmanagers bij elkaar als twee broers.”

Zoveel vertrouwen is zeldzaam
Directeur Karst Jan Beens wist meteen dat zijn bedrijf op dit project wilde inschrijven. “Zoveel vertrouwen en zoveel openheid is een verademing met andere contracten. Er zijn maar weinig opdrachtgevers die zoveel lef tonen. Wantrouwen hoort daar niet bij. Dan haal je het niet in je hoofd om daar misbruik van te maken en wil je het gestelde vertrouwen waarmaken. Door samen ontwerpen te maken kom je tot een goede en optimale aanpak. De provincie weet wat ze wil en wij weten wat uitvoerbaar is en technisch allemaal mogelijk is. Dat vult elkaar optimaal aan. Met samenwerken kom je tot veel mooiere projecten. Natuurlijk schiet nog weleens iemand terug in ‘oud gedrag’, maar die wordt meteen teruggefloten.”

Open boekhouding
Tijdens de uitvoering zal worden gewerkt met een open boekhouding en mogen de partijen bij elkaar in de keuken kijken. De mogelijkheid van een ‘second opinion’ blijft achter de hand voor het geval partijen het onverhoopt niet eens worden. Beens Groep speelde op de vraag in door van hun team ook de karakterprofielen door te lichten en schakelde daarvoor adviesbureau Count & Cooper in. “We schrijven vaker in op bouwteams, maar opdrachtgevers vragen dan bijna altijd alsnog naar een lage prijs door te werken met eenheidsprijzen. Dat was dit keer niet zo en dat maakt de aanpak zo verfrissend.”

Nooit meer wij/zij
De bouwdirecteur heeft namelijk echt het gevoel dat zijn inbreng serieus wordt genomen en dat de provincie openstaat voor slimme aanpassingen en optimalisaties. Enthousiast toont Beens zijn eigen toegangspas voor het provinciehuis in Zwolle. ‘Jullie horen bij ons en we willen nooit meer terug naar wij/zij’, kreeg de waterbouwer te horen. Beens besluit: “Dat tekent de openheid en het vertrouwen. Het aardige is dat deze manier van werken waarschijnlijk ook nog goedkoper uitpakt. De ervaring leert dat met een gezamenlijk ontwerp de hoeveelheid faalkosten en meerwerk tot een minimum beperkt blijven. Dat voorkomt bij voorbaat alweer discussie. Het is raar dat bij veel bouwprojecten nog steeds niet beide partijen tevreden terugkijken op de uitvoering.” Daar vult Uiterwijk op aan: “De basis moet goed zijn. En garanties op succes heb je nooit, maar op deze manier is de kans van slagen wel een stuk groter.”

Project kanaal Almelo-De Haandrik
Opdrachtgever: Overijssel
Opdrachtnemer: Beens Groep
Contractvorm: bouwteam
Contractwaarde: rond 10 miljoen euro
Start uitvoering: begin 2019
Oplevering: 2020

Meer actueel

Waar dijken en omwonenden elkaar raken, moet je maatwerk leveren!

Waar dijken en omwonenden elkaar raken, moet je maatwerk leveren!

Project dijkverzwaring Starnmeer in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)

Lees meer
DUIK OP 8 JUNI IN DE WERELD VAN BEENS TIJDENS DE DAG VAN DE BOUW

DUIK OP 8 JUNI IN DE WERELD VAN BEENS TIJDENS DE DAG VAN DE BOUW

Op zaterdag 8 juni 2024 vindt de zeventiende Dag van de Bouw plaats. Bouw- en infrabedrijven stellen op die dag met trots hun bouwplaatsen open voor het Nederlandse publiek. In samenwerking met de gemeente Utrecht en Gebr. de Leeuw B.V. neemt ook Beens Groep deel. We verwelkomen u van 10.00 tot 15.00 uur aan de Oudegracht 167 en de Kromme Nieuwegracht in Utrecht. Daar vertellen en tonen we je alles over ons herstelwerk aan de eeuwenoude Utrechtse grachten.

Lees meer
arrows-right betekenisvol betrokken bekwaam eerste-kennismaking facebook gesprek linkedin mail plaats solliciteren soort-werk telefoon tweede-kennismaking whatsapp welkom-bij-de-familie