Spoorbrug Zuidhorn

Over het van Starkenborghkanaal in het Groningse Zuidhorn wordt een nieuwe spoorbrug gebouwd. De bouwer van de brug is Max Bögl, die het project uitvoert in opdracht van Pro Rail. Voor de damwandconstructie langs de oevers en het baggerwerk bundelt Max Bögl haar krachten met Beens Groep en Beens Dredging. Max Bögl heeft ingeschreven voor de spoorbrug over het van Starkenborghkanaal. Zij hebben hun sterke kwaliteiten als bruggenbouwer ingezet. Wij hebben de gehele scope met betrekking tot de waterbouwkundige werken voor onze rekening genomen, inclusief het ontwerp. Zo konden we samen de winnende aanbieding op tafel leggen.

Het van Starkenborghkanaal wordt ter plekke verbreed. Door deze verbreding wordt het kanaal beter bevaarbaar voor grotere schepen. De nieuwe spoorburg heeft een vrije overspanning van 145 m. Beens Groep draagt zorg voor de gehele scope van waterbouwkundige werken. De berekeningen en het ontwerp voor de damwandconstructie maakt Beens Groep in nauwe samenwerking met Max Bögl. Als de damwandconstructie is geplaatst, haalt Beens Dredging, onderdeel van Beens Groep, de grond voor de damwanden weg, zodat de vaargeul hier breder wordt. Als de nieuwe brug op de pijlers staat, brengt Beens Dredging het van Starkenborghkanaal op diepte.

  • Spoorbrug Zuidhorn

  • Spoorbrug Zuidhorn

  • Spoorbrug Zuidhorn

  • Spoorbrug Zuidhorn

  • Spoorbrug Zuidhorn

Stop