Rijn-Schiekanaal, Voorburg

Voor de provincie Zuid-Holland vervangt Beens Groep de houten en stalen damwanden langs het Rijn-Schiekanaal door nieuwe stalen damwanden. Het werk is verdeeld over tien verschillende locaties en bereikt een totale lengte van ruim twee kilometer. Het werk is gestart in januari 2013 en zal naar verwachting aan het eind van het jaar afgerond zijn. Harry Post, projectleider van het werk, omschrijft het werk: “We verwijderen de oude houten damwanden en zetten tegelijkertijd op die locatie de nieuwe stalen damwand. We werken hierbij vanaf het water. Uitdaging bij dit project is dat we – verspreid over de locaties – met verschillende perceeleigenaren te maken hebben, waaronder de gemeente, provincie en particulieren.”

Omdat de bovenkant van de damwand reikt tot ca 10 cm onder het waterniveau, monteren duikers de ankergordingen en stalen deksloven onder water. Ook de schroefinjectieverankering wordt onder water aangebracht en getest. Maar dat is niet overal het geval. “Op één locatie – langs het fietspad – steken de stalen damwanden juist weer boven het water”, vertelt Post. “Hier wordt op de damwand een betonnen deksloof gestort.”

Stop