Oeververvanging traject 5.1 de Zijl

In opdracht van Provincie Zuid-Holland vervangt Beens Groep ca. 1850 m1 oever aan de Zijldijk te Leiderdorp. Het grootste gedeelte van de oever wordt uitgevoerd met stalen damwand voorzien van gordingen en een deksloof. Op de deksloof komt een in het werk te realiseren zetstenen wand. Het overige gedeelte wordt uitgevoerd als natuurvriendelijke oever. Dit houdt in een stalen damwand met talud van wiepen en steenbestorting voorzien van fauna passages.

Het werk bestaat uit meerdere locaties met elk hun eigen specifieke raakvlakken. Door een laag bodemprofiel worden op locatie 1 en 2 lange damwandplanken (12,75/ 14,25 m1) aangebracht. Op dit tracé liggen veel kabels en leidingen welke nog verlegd zullen worden door de beheerders of er worden overkluizingen gerealiseerd. Op locatie 3 komt een ander soort constructie, namelijk een betonnen deksloof met schorten. Op locatie 4 bevinden zich bestaande aanlegvoorzieningen en terrassen (recreatieve deel). Op locatie 5 bevindt zich een natuurgebied waar beschermde vogels en plantsoorten aanwezig zijn. Op locatie 7 wordt een natuurvriendelijke oever gerealiseerd en hier is verontreinigde grond aangetroffen. Kortom, een project met veel variatie waar voor iedere locatie een oplossing ‘op maat’ ontwikkeld is.

 

  • Oeververvanging Traject 5.1 De Zijl

  • Oeververvanging Traject 5.1 De Zijl

  • Oeververvanging Traject 5.1 De Zijl

  • Oeververvanging Traject 5.1 De Zijl

Stop