Innovatie

In de waterbouw is iedere omgeving weer anders. Beschikbare ruimte wordt steeds beperkter en soms lijkt het alsof je voor onmogelijkheden staat. We stellen dan ook; ‘door onmogelijkheden ontstaan innovaties’. Het soort complexe vraagstukken vraagt om innovatieve oplossingen. We zijn een rasecht maakbedrijf waarbij techniek en inhoudelijke kennis door onze aderen stroomt. Innovaties kunnen in een proces, werkmethodiek of materieelstuk liggen. Veelal worden innovaties in onze eigen constructiehal ontwikkeld of in samenwerking met partners. Onderstaand een overzicht van binnen Beens Groep ontwikkelde innovaties. Deze passen we ondertussen op meerdere projecten toe. Heeft u een technisch complex vraagstuk in de waterbouw of bagger-kust en oeverwerken? We ontwikkelen graag een innovatieve oplossing voor u.

Afzinkbare diepladerponton

Op onze projecten hebben wij veelvuldig te maken met lage vaste bruggen. Wanneer een project uit meerdere werkvakken bestaat, en de werkzaamheden vanaf het water plaatvinden, moeten de bruggen herhaaldelijk gepasseerd worden. Voorheen lieten we de kraan telkens de bruggen via de oever passeren. Echter hieraan kleven veel nadelen als schade aan de oever en de rijbaan. locatie om 12 kilometer oeverconstructie te 

lees meer >

Trilblok met centrale doorvoer

Het aanbrengen van klapverankering is al enkele jaren een bekende activiteit van Beens Groep. Met een eigen ontwikkelde klapverankeringsmachine worden stalen ankerbladen de grond in gedreven en vervolgens geklapt. Deze methode van verankering is eenvoudig en financieel aantrekkelijk. Het is met name geschikt voor de minder zware keringen, zoals kanaalbeschoeiingen.

lees meer >

Verplaatsbare boorstatief in ankergording

De ankergording wordt veelal met twee, soms met vier bouten, per damwandkas bevestigd. Deze uiterst nauwkeurige activiteit vraagt veel tijd en bovendien ook veel lichamelijke inspanning. De werkzaamheden moeten vaak op lastig bereikbare locaties (vlak boven de waterspiegel) worden uitgevoerd wat de kans op lichamelijk letsel vergroot.

lees meer >

Hefpontons

Beens Groep is hoofdaannemer op het project vervangen kadeconstructies langs de Oudegracht in Utrecht. De ruimte is hier zeer beperkt. Om op dit meerjarenproject aan de slag te kunnen gaan, zijn in 2013 -als eerste in Nederland- binnen de organisatie twee specifieke hefpontons ontwikkeld. Dit zijn multifunctioneel inzetbare pontons voor binnenstedelijk gebied. Door hun compacte vorm, stabiele opstelling en groot hijsvermogen zijn ze geschikt om 

lees meer >

Dijkstabilisatie met gebruik van een zandsproeimethode

In opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is de dijk langs de Nauernasche Vaart gestabiliseerd middels een innovatieve zandsproeimethode. Voor deze methode hebben we in 2017 de waterinnovatieprijs ontvangen De volgende vraagstelling werd bij ons neergelegd. De dijk langs de Nauernasche Vaart was voor een gedeelte afgekeurd op stabiliteit. 

lees meer >

Draadzagen bij sloopwerk kadeconstructies 

Een binnenstedelijke omgeving vraagt om zo min mogelijk geluidshinder en een snelle werkmethode. Voor de binnenstad van Utrecht, en daarna ook bij andere kadeconstructies, is de innovatieve methode ontwikkeld om sloopwerk van bestaande kadeconstructies uit te voeren met behulp van een draadzagen. Het voordeel van draadzagen is dat de te slopen constructie in grote delen verwijderd kan worden.

lees meer >