Zeeburgerkade Amsterdam

De gemeente Amsterdam, stadsdeel Oost, liet het voormalige douanegebouw aan de Zeeburgerkade slopen en ook een deel van de havenloodsen. De oude spoorrails voor de aan- en afvoer van goederen werden verwijderd en vervolgens kreeg Beens Groep de opdracht om de 75 m lange kademuur te vernieuwen. Harry Post, hoofduitvoerder van het werk: “De uitdaging van dit werk zit in het aanbrengen van de nieuwe damwand zonder de stabiliteit van de bestaande situatie in gevaar te brengen. De oude damwand was onder het maaiveld verankerd aan een steigerconstructie van zo’n 70 jaar oud.

Bij de start van het werk blijkt al gauw dat de oude stalen damwand en het bouwterrein verre van stabiel zijn. Post: “Dat maakt het terrein ontoegankelijk voor zwaar materieel. Om die reden hebben we de nieuwe damwand vanaf het water aan de landzijde van de oude damwand geplaatst. Daarna hebben we de groutankers aangebracht. Tijdens het aanbrengen van de damplanken, met lengtes van 18 tot 22,5 meter, hadden wij veel last van obstakels in de bodem. Deze hebben de werkzaamheden aardig bemoeilijkt. En over het bouwen in hartje stad: “Bouwen in de binnenstad is gebonden aan voorschriften. Daarom werden trillings- en geluidsmetingen uitgevoerd. Beens Groep is keurig onder de toegestane normen gebleven.”

  • Zeeburgerkade01

Stop