Innovatie Afzinkbare diepladerponton

Oplossing om lage vaste bruggen te passeren

Op onze projecten hebben wij veelvuldig te maken met lage vaste bruggen. Wanneer een project uit meerdere werkvakken bestaat, en de werkzaamheden vanaf het water plaatvinden, moeten de bruggen herhaaldelijk gepasseerd worden. Voorheen lieten we de kraan telkens de bruggen via de oever passeren. Echter hieraan kleven veel nadelen als schade aan de oever en de rijbaan. Ook hinder aan de omgeving door het plaatsen van rijbaanafzettingen en de inzet van verkeersregelaars.

Er is een oplossing ontwikkeld om de kraan de lage bruggen te passeren. De oplossing is gebaseerd op het principe waarbij de kraan op een ‘dieplader’ plaatsneemt. De kraan rijdt zelf het dieper gelegen deel van het ponton in. Door het vullen van de compartimenten in het ponton kan nog extra diepgang gecreëerd worden. Met deze oplossing worden lage bruggen gepasseerd, zonder dat de omgeving hier enige hinder van ondervindt.

arrows-right betekenisvol betrokken bekwaam eerste-kennismaking facebook gesprek linkedin mail plaats solliciteren soort-werk telefoon tweede-kennismaking whatsapp welkom-bij-de-familie