Bagger-, Kust-, en Oeverwerken

Beens Dredging, onderdeel van Beens Groep, is gespecialiseerd in het uitvoeren van baggerwerk, zoals het uitbaggeren van kanalen, stadsgrachten en jachthavens. Beens Dredging is in het bezit van het BRL7000 certificaat en kan worden ingeschakeld voor baggerwerkzaamheden in het kader van bodemsaneringen. Lees hier verder….

Constructieve waterbouw

Waterbouwkundige constructies zijn binnen de Nederlandse infrastructuur niet meer weg te denken. Beens Groep wordt meer en meer betrokken bij het ontwerpen en uitvoeren van deze constrcuties. Te denken valt aan remming- en geleidewerken, nieuwbouw en renovatie van kadeconstructies, aanleggen van bruggen.

Heiwerken

Onze werkzaamheden als gespecialiseerd aannemer op het gebied van heiwerkzaamheden zijn divers. Zo worden damwandconstructies in staal en beton door ons in alle mogelijke omstandigheden uitgevoerd. Met name het heien van zware damwandprofielen en buispalen vanaf het water is een specialiteit die Beens Groep volledig beheerst.

Binnenstedelijke kademuren

Kademuren zijn niet alleen te vinden in de grote havens, maar ook in tal van binnensteden. Vaak zijn het eeuwenoude constructies in metselwerk, gefundeerd op houten palen. De ruimte is vaak beperkt en er is veelal (historische) bebouwing aanwezig. Beens Groep heeft beschikking over specifiek materieel en kennis hiervoor in huis!

Constructiehal

Beens Groep beschikt over een eigen constructiehal, waarin zeer veel zaken in eigen beheer kunnen worden samengesteld en gemonteerd.

Design en Construct

Beens Groep bedenkt en realiseert oplossingen voor de meest uiteenlopende situaties. Met behulp van AutoCAD en diverse rekenprogramma’s worden ontwerpen uitgewerkt, die aansluiten bij specifieke wensen en programma’s van eisen van opdrachtgevers. In de ontwerpfase wordt intensief met de opdrachtgever opgetrokken, zodat niets aan het toeval wordt overgelaten. Dat voorkomt onnodige kosten achteraf.