Wolwevershaven Dordrecht

Gemeente Dordrecht heeft aan Beens Groep opdracht verstrekt om langs een deel van de Wolwevershaven de kade te vervangen. De vervanging van de kade is bijzonder en gespecialiseerd werk, op een locatie die voor Dordrecht beeldbepalend is. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan de manier waarop de kadevervanging moet plaatsvinden. Zo zijn er bijvoorbeeld eisen gesteld aan de stenen die gebruikt worden. De nieuwe kade wordt niet kaarsrecht, maar krijgt het historische verloop -met een lichte buiging- weer terug.

De uitvoering van het werk gebeurt in meerdere fasen. Onder de nieuwe kadeconstructie worden stalen buispalen geplaatst en een stalen damwand als ‘onderloopsheidschem’. De nieuwe kadeconstructie wordt opgebouwd uit in het werk gestort beton welke verankerd wordt met schroefinjectieankers naar de achtergrond. Het zichtwerk wordt in traditioneel metselwerk uitgevoerd.

Dit project staat voor vakmanschap op een historische locatie!

  • Wolwevershaven Dordrecht

  • Wolwevershaven Dordrecht

  • Wolwevershaven Dordrecht

  • Wolwevershaven Dordrecht

  • Wolwevershaven Dordrecht

  • Wolwevershaven Dordrecht

  • Wolwevershaven Dordrecht

  • Wolwevershaven Dordrecht

  • Wolwevershaven Dordrecht

  • Wolwevershaven Dordrecht

Stop