GOVa fase 4a

Beens Groep is gestart met de werkzaamheden aan het Wilhelminakanaal en Zuid-Willemsvaart in de vaarroute Veghel-Eindhoven. De werkzaamheden maken onderdeel uit van het project Groot Onderhoud Vaarwegen op de Brabantse en Limburgse kanalen van opdrachtgever Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat wil de bereikbaarheid van Zuidoost-Brabant en Limburg over water behouden en verbeteren. Op een aantal locaties zijn de boordvoorzieningen in slechte staat en voldoen niet aan de hedendaagse eisen. Momenteel zijn deze vaarwegen geschikt voor CEMT-klasse II. De vaarwegen moeten geschikt gemaakt worden voor koppelverbanden CEMT-klasse II (twee gekoppelde CEMT-klasse II schepen met een totale lengte van 110 meter).

Daartoe worden de oevervoorzieningen vervangen of aangepast. De werkzaamheden waar Beens Groep opdracht voor heeft gekregen betreft een 24-tal locaties op een totaal traject van 30 kilometer aan de genoemde wateren. De werkzaamheden bestaan o.a. uit het aanbrengen van nieuwe stalen damwanden, stalen geleidewerken en afmeervoorzieningen nabij bruggen. Daarnaast het vervangen van bestaande bodembescherming nabij grondduikers. Het is de planning om de werkzaamheden eind 2014 af te ronden.

  • GOVA

  • GOVA

  • GOVA

  • GOVA

  • GOVA

  • GOVA

Stop