VARO Geertruidenberg

Beens Groep vervangt de kade bij VARO Energy in Geertruidenberg langs De Donge. Hier meren tankers af die brandstof overslaan in opslagtanks. De kade werd onstabiel door ontgronding. Dat kwam door de schroefstralen van tankschepen. Schepen worden groter en hebben meer kracht. VARO Energy is een toonaangevende oliemaatschappij die actief is in de raffinage, opslag en distributie van olieproducten. VARO Energy heeft Van Hattum en Blankevoort ingeschakeld om een totaaloplossing te bieden. Voor het waterbouwkundige werk heeft VHB een tender uitgeschreven en dit werk is gegund aan Beens Groep.

De nieuwe damwand wordt voor de bestaande kade geplaatst. Deze damwanden steken vier meter dieper in de bodem. Ze worden verankerd met groutankers. De nieuwe kademuur is een uitgekiend ontwerp geworden. De oude kade mag natuurlijk niet instabiel worden door de werkzaamheden. Tijdens de realisatie moet het werk op het VARO-complex 24 uur per dag door kunnen gaan. Voor de tankschepen is daarom een tijdelijke afmeervoorziening gebouwd. Daarnaast is er stortsteen op de bodem als bescherming voor de nieuwe kademuur aangebracht. De stenen voorkomen erosie aan de bodem als gevolg van de schroefstralen van de tankschepen.

  • VARO Geertuidenberg

  • VARO Geertuidenberg

  • VARO Geertruidenberg

Stop