Schagerkoggekanaal

De werkzaamheden langs het Schagerkoggekanaal zijn uitgevoerd in opdracht van provincie Noord-Holland. 12,5 km oeverconstructie is vervangen. Het kanaal is ruim 80 jaar geleden gegraven als verbinding tussen Kolhorn en de markt in Schagen. Het graven van dit kanaal leverde destijds voor 150 man 2 jaar lang werk op (totaal ontgraven van 600.000m3 kleigrond).

Het kanaal kenmerkt zich door vele lage en niet beweegbare bruggen. De huidige oeverconstructie is van naaldhout en voldoet na 80 jaar niet meer. Vervanging van de oeverconstructie langs het Schagerkoggekanaal was bittere noodzaak om te voorkomen dat de bewoners van de lager gelegen polders natte voeten krijgen. Het project is als UAV-GC contract op de markt gezet. Aan Beens Groep de taak zowel het ontwerp, vergunningaanvraag, omgevingscommunicatie en realisatie te verzorgen.

De nieuwe constructie bestaat uit een onverankerde stalen damwand, die met de kop net onder het waterpeil wordt geplaatst. Er worden twee aanlegplaatsen voor de recreatievaart, twee natuurvriendelijke oevers en meerdere fauna uittreed plaatsen (FUP’s) gerealiseerd.

 

  • Schagerkoggekanaal

  • Schagerkoggekanaal

  • Schagerkoggekanaal

  • Schagerkoggekanaal

  • Schagerkoggekanaal

  • Schagerkoggekanaal

  • Schagerkoggekanaal

  • Schagerkoggekanaal

  • Schagerkoggekanaal

Stop