Overslagkade De Beijer Groep

De Beijer Groep is in Nederland en Duitsland actief in de handel in en productie van bouwgrondstoffen. In het kader van de maatregelen ‘Ruimte voor de Rivier’ verplaatst De Beijer Groep van Kekerdom naar locatie ‘Waalwaard’ in Dodewaard. Het bedrijf zal hier haar bedrijfsactiviteiten in volle omvang voortzetten. Om de locatie Waalwaard geschikt te maken voor de Beijer Groep worden in bouwteam door diverse partijen overslag- en transportinstallaties, terreinverharding, depots, kantoorruimte en een verdiepte invaart gerealiseerd.

Beens Groep heeft de opdracht om de overslagkade, trechterkuip en afmeervoorzieningen te realiseren. De locatie Waalwaard kenmerkt zich door grote hoogteverschillen en sterk wisselende waterstanden. In de eerste 4 uitvoeringsweken bijvoorbeeld wel 4 meter waterstandsverschil. Constructief en uitvoeringstechnisch geeft dat de nodige interessante uitdagingen. De kade bestaat uit een stalen damwandconstructie verankerd met strengankers en wordt afgewerkt met een stalen deksloof en compleet voorzien van bolders, haalpennen en trappen. De afmeervoorzieningen bestaande uit stalen buispalen met armbolders worden in de eigen werkplaats gefabriceerd.

 

 • De Beijer Groep

 • De Beijer Groep

 • De Beijer Groep

 • De Beijer Groep

 • De Beijer Groep

 • De Beijer Groep

 • De Beijer Groep

 • De Beijer Groep

 • De Beijer Groep

 • De Beijer Groep

 • De Beijer Groep

 • De Beijer Groep

 • De Beijer Groep

 • De Beijer Groep

 • De Beijer Groep

Stop