Oeverconstructie Noordhollandsch Kanaal

Voor de provincie Noord-Holland heeft Beens Groep de damwand langs het Noordhollandsch Kanaal, tussen Zijpe en Den Helder vervangen. Het werk is verdeeld over vier locaties en bereikt een totale lengte van ruim 5,5 km. De lengte van de damwanden varieert van 9,5 meter tot 10,5 meter.

Het werk is gestart in juni 2012. Harry Post, projectleider van het werk, omschrijft het werk: “We verwijderen de oude damwand en zetten tegelijkertijd op die locatie de nieuwe stalen damwand. Op verschillende locaties herplaatsen we de vrijgekomen houten damwand 1,5 tot 2 meter landinwaarts. Hierdoor ontstaat een strook tussen de oude en de nieuwe damwand, waarop straks rietvegetatie wordt aangebracht. De totale damwand wordt ondersteund door niet minder dan 1100 ankers met een flinke lengte. Het gros is 16 tot ruim 18,5 meter lang.

  • Noorhollandschkanaal04

  • Noorhollandschkanaal03

  • Noorhollandschkanaal01

  • Noorhollandschkanaal02

Stop