Malburgen, Arnhem

Nederland houdt rekening met steeds grotere hoeveelheden rivierwater als gevolg van bodemdaling en klimaatverandering. Daarom worden de rivierengebieden steeds beter beschermd tegen overstromingen. Vorig jaar gebeurde dat nog langs de Neder-Rijn in Arnhem. Beens Groep plaatste hier damwanden en versterkte de dijken.

De werkzaamheden werden uitgevoerd ter hoogte van de woonwijk Malburgen in Arnhem. Tijdens eerdere inspecties van de dijk bleek deze niet meer aan de wettelijke normen te voldoen. Er bleek ook sprake te zijn van piping. “Dit houdt in dat door de druk van het rivierwater zand onder de dijk wegspoelt”, legt Harry Post uit. “Door de uithollingen die zijn ontstaan, bestaat het gevaar dat de dijk inzakt.” Waterschap Rivierenland gaf Beens Groep opdracht om een kwelscherm van stalen damwanden te plaatsen. Tevens moest het maaiveld worden opgehoogd met klei. Het totale project – met een lengte van 1,4 km – is inmiddels opgeleverd.

Stop