HWM Groningen

De hoogwaterperiode in 1998 zit bij velen nog in het geheugen. Delen van de stad Groningen dreigden te overstromen. Om dit in de toekomst te voorkomen, heeft waterschap Hunze en Aa’s het ‘Masterplan Kaden’ vastgesteld. De ‘Hoogwatermaatregelen Groningen’ zijn onderdeel van dit masterplan. “Het plan bepaalt dat alle dijken en kaden moeten worden opgehoogd tot minimaal 1,80 m boven N.A.P.”, geeft Sjouke Hoekstra, projectleider van Waterschap Hunze en Aa’s aan.“De Hoogwatermaatregelen Groningen – in de driehoek Eemskanaal, nieuwe Winschoterdiep en Winschoterdiep – hebben we Europees aanbesteed als geïntegreerd contract (‘UAV-GC’). De uitvoerende partij is verantwoordelijk voor inventarisatie, ontwerp en uitvoering.”

Beens Groep is basis van EMVI (Economisch Meest Voordelige Aanbieding) geselecteerd om het werk uit te voeren. De genoemde driehoek is een industrieel gebied met ruim 50 verschillende perceeleigenaren. De korte lijnen en de kennis en ervaring van Beens Groep zijn essentiële zaken om met een willekeur aan eigenaren tot de juiste afstemming te komen. Hoekstra: “Beens Groep heeft dit traject uitstekend opgepakt. Ze zijn flexibel en doelgericht te werk gegaan. De grondige voorbereiding heeft gezorgd voor een goede samenwerking en een vlotte doorloop.”

 

  • HWM Groningen

  • HWM Groningen

  • HWM Groningen

  • HWM Groningen

Stop