Groot Onderhoud Vaarwegen (GOVa 5c)

We voeren in combinatie met Hakkers op diverse locaties in Brabant werkzaamheden uit in het kader Groot onderhoud Vaarwegen (GOVa). Het gaat onder meer om het vervangen van geleide- en remmingswerken bij de Marksluis in Oosterhout, het vervangen van oeverconstructies langs de Zuid-Willemsvaart bij Den Bosch en het uitvoeren van baggerwerkzaamheden bij het Oude Maasje. Dit alles in de UAVgc contractvorm.

Eén van de werkzaamheden uitgelicht: Het vervangen van de remmingswerken van de Marksluis bij Oosterhout is specialistisch werk. Zo min mogelijk hinder voor scheepvaart is essentieel. Dit organiseren we door zo goed mogelijk te communiceren met de sluiswachters en de scheepvaart. Het plaatsen van remmingswerken is risicovol daarom staat veiligheid voorop. De nieuwe remmingswerken bestaan, naast de aangebrachte buispalen, uit elementen van 30 tot 35 ton zwaar. Voor de montage hiervan gebruiken we specialistisch materieel. De remmingswerken worden met behulp van een draadkraan met een extra grote capaciteit op een speciaal ontwikkeld ponton aangebracht.

  • GOVA fase 5c

  • GOVa fase 5c

  • GOVa fase 5c

  • GOVa fase 5c

Stop