Herstructurering Theodorushaven Bergen op Zoom fase 2 en 3

Beens Groep heeft opdracht gekregen van de Gemeente Bergen op Zoom voor herstructurering van de Theodorushaven in Bergen op Zoom Fase 2 en 3. De haven voldoet in zijn huidige staat niet aan de eisen die gelden voor moderne binnenhavens. De schepen die de haven bezoeken worden steeds breder en langer, krijgen grotere diepgang en grotere motorvermogens en schroeven. De werkzaamheden waar Beens Groep opdracht voor heeft gekregen zijn o.a. ontgraven van bestaande taluds, zodat de haven groter wordt. Hiervoor is ca. 100.000 m3 baggerwerk voor van toepassing. En het aanbrengen van ca. 1.600 meter stalen damwand als kadeconstructie voorzien van verankering, betonnen deksloven en bolders.

De opdracht is op basis van UAV-gc-contract en gegund voor de combinatie beste prijs/kwaliteit-verhouding. 11 verschillende bedrijven zijn gesitueerd rondom de kadeconstructie. Beens Groep heeft bij het ingediende Plan van Aanpak hoge waardering gekregen voor de wijze van communicatie en omgang met de 11 aanliggende bedrijven en de maatregelen die getroffen worden om zoveel mogelijk hinder te beperken. De werkzaamheden zullen naar verwachting in de periode van januari tot december 2015 uitgevoerd worden.

  • Gouwe Gouda

  • Gouwe Gouda

  • Gouwe Gouda

  • Gouwe Gouda

  • Gouwe Gouda

Stop