Boezemwateren Beemster en Wijdewormer Polder

Op meerdere locaties in de Beemster en Wijdewormer Polder is het noodzaak dat er bij de boezemwateren voor onderhoud baggerwerk verricht wordt. Het betreft locaties aan de Ursemervaart, Beemsteruitwatering, Ringvaart Wijdewormer, Schermringvaart en ’t Zwet. Een tracé van ruim 16 kilometer waar ca. 100.000 m3 slib gebaggerd moet worden. Hoogheemraadschap Noorderkwartier (HHNK) heeft hiervoor opdracht verstrekt aan Beens Dredging, onderdeel van Beens Groep.

Het baggerwerk wordt uitgevoerd met een snijkopzuiger en een drijvende leiding. Hiermee persen we de uitkomende slib naar de baggerdepots op de landerijen. Onderdeel van de opdracht is dat Beens Dredging zelf zorg moet dragen voor de afzet van de uitkomende baggerslib. De mogelijkheid bestaat om dit af te voeren naar terreinen van aangrenzende perceelseigenaren. Zij kunnen met deze schone uitkomende slib het perceel ophogen. Het verzorgen de nodige vergunningen, ontheffingen, beschikkingen behoort bij de scope van werkzaamheden. Op de wateren zijn zo’n 50 woonboten gelegen, de uitvoeringsmethode is erop af gestemd dat onder de woonboten gebaggerd kan worden.

  • Beemster en Wijdewormer Polder

  • Beemster en Wijdewormer Polder

Stop