Boelegracht Amsterdam

In maart 2016 is begonnen aan de herinrichting van De Boelelaan (Zuid-as) in Amsterdam tussen de Europaboulevard en de Beethovenstraat. Het toegenomen verkeer hinderde de doorstroming, het wegdek was verouderd, de riolering had behoefte aan groot onderhoud en de afwatering was gebrekkig. Daarnaast werd de waterberging steeds problematischer door de steeds dichter wordende bebouwing. Diverse infra-maatregelen zijn hier grootschalig aangepakt. Eén van de maatregelen om de waterberging te beheersen is het aanleggen van een nieuwe gracht ‘De Boelegracht’ langs De Boelelaan.

In opdracht van KWS is Beens Groep verantwoordelijk voor de aanleg van deze gracht. De bestaande waterpartijen zijn ruimer gemaakt en met elkaar verbonden. De houten beschoeiing is verwijderd en heeft plaats gemaakt voor een kleine 700 meter nieuwe kademuur. De damwanden zijn geluid- en trillingsarm aangebracht en voorzien van een schroefinjectieverankering. Het geheel is afgewerkt met in het werk gestorte betonwand met metselwerk, rollaag, uitklimvoorzieningen en natuursteen afdekkers. Naast de kademuren is er nog een ontvangstkelder als onderdoorgang onder de rijbaan gerealiseerd.

  • Boelegracht Amsterdam

  • Boelegracht Amsterdam

  • Boelegracht Amsterdam

Stop