Additioneel kanaal Katwijk

Veel dijken en kades zijn al honderden jaren oud en liggen in een gebied met een sterke bodemdaling (veen). In de loop der jaren zijn ze verzakt en is periodiek onderhoud noodzakelijk. Daarnaast hebben we te maken met veranderende klimaatomstandigheden: het regent heviger en droogteperiodes zijn langduriger. Uit diverse onderzoeken langs het Additioneel Kanaal in Katwijk is gebleken dat de kades en oevers hier niet meer voldoen aan de toekomstbestendige normen. Provincie Zuid-Holland heeft de opdracht verstrekt om op meerdere locaties aan dit kanaal de oever- en kadeconstructie te vervangen.

De nieuwe situatie wordt een stalen damwandconstructie afgewerkt met zetsteen of een betonnen deksloof. “Het is een project met veel verschillende uitvoeringsmethodes wat het tot een gevarieerde uitdaging maakt”, vertelt uitvoerder Wicher van de Worp van Beens Groep. “Het Additioneel Kanaal is omgeven door veel bebouwing. Op de meeste locaties is het mogelijk om de damwand vanaf ons werkschip met de kraan de bodem in te trillen. Op enkele plaatsen niet. Hier is de bebouwing vlak tegen het kanaal gelegen. Hier ‘drukken’ we de damwand vanaf pontons de bodem in met een drukmachine.” Om onder de maximaal toelaatbare trillingen te blijven, monitoren we bij het gehele project continu de trillingen.

  • Additioneel kanaal Katwijk

  • Additioneel kanaal Katwijk

  • Additioneel kanaal Katwijk

Stop