Nieuwsoverzicht

7 maart 2013

Malburgen beschermd tegen overstromingen

Nederland houdt rekening met steeds grotere hoeveelheden rivierwater als gevolg van bodemdaling en klimaatverandering. Daarom worden de rivierengebieden steeds beter beschermd tegen overstromingen. Vorig jaar gebeurde dat nog langs de Neder-Rijn in Arnhem. Beens Groep plaatste hier damwanden en versterkte de dijken. De werkzaamheden werden uitgevoerd ter hoogte van de woonwijk Malburgen in Arnhem. Tijdens eerdere inspecties van de dijk bleek deze niet meer aan de wettelijke normen te voldoen. Er bleek ook sprake te zijn van piping. “Dit houdt in dat door...

lees meer >
11 februari 2013

Door unieke samenwerking klapankers naar een hoger plan!

De klapverankeringsmachine is nu volop in bedrijf op het Beatrixkanaal in Eindhoven. De machine is daar ook nog wel even werkzaam, er worden circa 8000 stuks klapankers verwerkt. “Mede om deze grote hoeveelheid hebben we besloten om samen met leverancier Infra Trading en een gerenommeerd Ingenieursbureau het toepassingsgebied van dit anker nader te onderzoeken”, aldus Robert Klein Kranenbarg. In veel gevallen is het een goed alternatief voor bestaande ankersystemen, zoals het lichtere type schroefinjectieanker. Het uiteindelijke doel is dat het anker door de...

lees meer >
25 november 2012

BRL-certificering

Beens Groep is voor veel zaken gecertificeerd. Maar toen bij aanbestedingen steeds vaker het BRL 7000-certificaat werd gevraagd, besloot zij deze er nog bij te halen. Nu kan zij (water)bodemsaneringen. Beens Groep is voor veel zaken gecertificeerd. Maar toen bij aanbestedingen steeds vaker het BRL 7000-certificaat werd gevraagd, besloot zij deze er nog bij te halen. Nu kan zij (water)bodemsaneringen. “Het BRL-certificaat heeft geen betrekking op het bodemonderzoek”, verduidelijkt Bert-Jan Veldkamp van Beens Groep. Hij heeft zich verdiept in de theoretische kant van...

lees meer >
1 november 2012

Duidelijke Taal nummer 4

Lees hier de Duidelijke Taal van november 2012.

lees meer >
21 oktober 2012

Nieuwe klap-verankeringsmachine

Hoe bedreven Beens Groep ook is in funderingswerken, zij blijft zoeken naar methoden die nog beter en efficiënter werken. Dit leidde onlangs tot de ontwikkeling van een bijzonder innovatieve machine. De klap-verankeringsmachine kan door een persoon worden bediend en zet zo’n 40 tot 50 ankers per dag. Initiator van de nieuwe klap-verankeringsmachine is Klaas Beens. En met hem heeft een klein leger meegedacht over de ontwikkeling van de machine. Zo werd stap voor stap duidelijk hoe de nieuwe machine eruit moest zien en...

lees meer >
12 juni 2012

De Herenwal Heerenveen

De kade van de Herenwal in Heerenveen is aan vervanging toe. De 750 m lange kademuur – van de Trambrug tot de Schans – zal stukje voor stukje worden aangepakt, zodat de omgeving hiervan zo weinig mogelijk hinder ondervindt. Als aansluitend de verharding en riolering van de Herenwal zijn gereconstrueerd, is Heerenveen weer een aantrekkelijk stadsgezicht rijker. Het herstel van de kademuur wordt aangepakt vanaf het water. Vanaf een geschakeld ponton met daarop een 40-tons mobiele kraan zal Beens de oude kademuur gedeeltelijk...

lees meer >