Nieuwsoverzicht

3 april 2013

Provincie Zuid- Holland: ‘Met Beens wisten we dat het met de kwaliteit wel goed zou zitten’

Voor de provincie Zuid-Holland vervangt Beens Groep de houten en stalen damwanden langs het Rijn-Schiekanaal door nieuwe stalen damwanden. Het werk is verdeeld over tien verschillende locaties en bereikt een totale lengte van ruim twee kilometer. Het werk is gestart in januari 2013 en zal naar verwachting aan het eind van het jaar afgerond zijn. Harry Post, projectleider van het werk, omschrijft het werk: “We verwijderen de oude houten damwanden en zetten tegelijkertijd op die locatie de nieuwe stalen damwand. We werken hierbij...

lees meer >
21 maart 2013

Geïntegreerde verantwoordelijkheden bij UAV-GC projecten

De contractvorm UAV-GC heeft behoorlijk wat impact op de positie van aannemers in de (water)bouw en hun manier van werken. Voorheen werd van hen verlangd dat zij het werk exact uitvoerden volgens het vooraf opgestelde RAW-bestek. Bij de contractvorm UAV-GC is de aannemer – naast de uitvoering – verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het ontwerp. ‘UAV-GC’ – oftewel ‘Geïntegreerde Projecten’ – zijn bij overheidsaanbestedingen steeds vaker het uitgangspunt. Beens Groep heeft ingespeeld op deze veranderingen en heeft zich de nieuwe contractvorm eigen gemaakt....

lees meer >
7 maart 2013

Malburgen beschermd tegen overstromingen

Nederland houdt rekening met steeds grotere hoeveelheden rivierwater als gevolg van bodemdaling en klimaatverandering. Daarom worden de rivierengebieden steeds beter beschermd tegen overstromingen. Vorig jaar gebeurde dat nog langs de Neder-Rijn in Arnhem. Beens Groep plaatste hier damwanden en versterkte de dijken. De werkzaamheden werden uitgevoerd ter hoogte van de woonwijk Malburgen in Arnhem. Tijdens eerdere inspecties van de dijk bleek deze niet meer aan de wettelijke normen te voldoen. Er bleek ook sprake te zijn van piping. “Dit houdt in dat door...

lees meer >
11 februari 2013

Door unieke samenwerking klapankers naar een hoger plan!

De klapverankeringsmachine is nu volop in bedrijf op het Beatrixkanaal in Eindhoven. De machine is daar ook nog wel even werkzaam, er worden circa 8000 stuks klapankers verwerkt. “Mede om deze grote hoeveelheid hebben we besloten om samen met leverancier Infra Trading en een gerenommeerd Ingenieursbureau het toepassingsgebied van dit anker nader te onderzoeken”, aldus Robert Klein Kranenbarg. In veel gevallen is het een goed alternatief voor bestaande ankersystemen, zoals het lichtere type schroefinjectieanker. Het uiteindelijke doel is dat het anker door de...

lees meer >
25 november 2012

BRL-certificering

Beens Groep is voor veel zaken gecertificeerd. Maar toen bij aanbestedingen steeds vaker het BRL 7000-certificaat werd gevraagd, besloot zij deze er nog bij te halen. Nu kan zij (water)bodemsaneringen. Beens Groep is voor veel zaken gecertificeerd. Maar toen bij aanbestedingen steeds vaker het BRL 7000-certificaat werd gevraagd, besloot zij deze er nog bij te halen. Nu kan zij (water)bodemsaneringen. “Het BRL-certificaat heeft geen betrekking op het bodemonderzoek”, verduidelijkt Bert-Jan Veldkamp van Beens Groep. Hij heeft zich verdiept in de theoretische kant van...

lees meer >
1 november 2012

Duidelijke Taal nummer 4

Lees hier de Duidelijke Taal van november 2012.

lees meer >