Nieuwsoverzicht

10 juli 2019

Peter Melis: Als je iets samen doet, kom je verder

‘Cultuurverandering markt vereist’ Een snel groeiende onderneming als Beens Groep investeert permanent in personele kwaliteit en communicatie. Bedrijfsleider Peter Melis werkt mee aan de cultuurverandering die vereist is voor de nieuwe benadering in de infra-markt. Vertrouwen als basis Melis: ,,Van oudsher is in de infra de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gebaseerd op een stuk wantrouwen over en weer. Het is veel beter om wantrouwen in te wisselen voor vertrouwen. Vertrouwen vormt de basis om echt samen te kunnen werken. Een contract is...

lees meer >
4 juli 2019

Bescherming Dafne Schippersbrug tegen aanvaren

In bouwteam werk je effectiever en los je samen uitdagingen op In samenwerking tussen de gemeente Utrecht en Beens Groep wordt de Dafne Schippersbrug nog beter bestand gemaakt tegen aanvaringen door schepen die in het Amsterdam-Rijnkanaal varen. ,,De fiets- en wandelbrug verbindt sinds 2017 de wijken Oog in Al met Leidsche Rijn”, vertelt Gijs Kuijf, contractmanager bij de gemeente Utrecht. ,,De brug heeft een weerstand tegen aanvaren, maar tijdens de bouw ontstond discussie of die beveiliging wel voldoende was. Er zijn daarom sinds...

lees meer >
27 juni 2019

Vaarroutes Groningen worden verbeterd

Provincie Groningen heeft aan Beens Groep de opdracht verstrekt om het Winschoterdiep en het A.G. Wildervanckkanaal te verbeteren. Samen vormen zij de vaarweg van de stad Groningen naar Veendam. Deze route wordt verbeterd zodat grote binnenvaartschepen met maximaal drie lagen containers er gebruik van kunnen maken. Hiervoor worden onder andere de remmingswerken bij bruggen vervangen, een splitsing ruimer gemaakt, baggerwerkzaamheden uitgevoerd en de sluis bij Zuidbroek verwijderd. Halverwege de klus ,,Op dit moment zijn we halverwege’’, vertelt uitvoerder Daan Buijert van Beens Groep....

lees meer >
25 juni 2019

Nieuwsbrief “Beens in Beeld” editie juni 2019 is uit!

De nieuwsbrief van Beens Groep “Beens in Beeld” editie juni 2019 is uit! Klik op onderstaande .pdf voor het lezen van de digitale versie. Wilt u graag onze nieuwsbrief (blijvend) per post ontvangen? Stuur dan een e-mail met uw contactgegevens naar: info@beensgroep.nl

lees meer >
29 maart 2019

Calandkade Den Haag: Omgeving inpassen in het ontwerp

Lange tijd werd aangenomen dat houten funderingen onder water duurzaam waren. Inmiddels weten we dat die houten funderingen wel worden aangetast door bacteriën. Dit betekent voor gemeente Den Haag dat zij in de komende decennia 25 km kademuren moet vervangen. Eind augustus 2018 is Beens Groep begonnen met het vervangen van de kademuren langs de Petroleumhaven en Calandkade. Ter voorbereiding op het ontwerp van de nieuwe kademuren, bestuderen we de geschiedenis van de bestaande kademuren. Hoe zijn deze opgebouwd en welke elementen zijn...

lees meer >
12 maart 2019

Complexe operatie waarin communicatie essentieel is

Amsterdam krijgt een nieuwe entree. Het gebied voor het Centraal Station van Amsterdam wordt vernieuwd. Er komt meer water en ruimte voor voetgangers en fi etsers. Onder water komt een fietsenstalling voor 7.000 fietsen en op het water krijgen de rederijen nieuwe steigers. De werkzaamheden duren zo’n vijf jaar. Een complex stuk infrawerk op één van de drukste punten van de stad. Als partner van hoofdaannemer Max Bögl verzorgt Beens Groep onder meer de aanleg van nieuwe kades en tijdelijke steigers voor de...

lees meer >